Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Кафедра автомобілебудування

Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Крайник Любомир Васильович
Заступник завідувача кафедри: ст. викл. Попович Віталій Васильович
Адреса: 

вул.С.Бандери 32, 6-й н.к., кім. 217

Номер(и) телефону: 
(032) 258-23-08