Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» та враховуючи, що Національний університет «Львівська політехніка» включено до переліку уповноважених вищих навчальних закладів для проведення такої атестації,  Львівська політехніка надає платні послуги з проведення атестації та видачі за її результатами посвідчення.

Етапи проведення атестації:

 1. Приймання заяв від осіб, які претендують на посаду у державній службі;
 2. Проходження письмової й усної частини атестації;
 3. Визначення результатів атестації та інформування учасників атестації про них.

Оприлюднення результатів атестаційної сесії відбувається наступного дня.

За результатами оцінки письмового й усного етапів атестаційна комісія ухвалює рішення щодо видачі посвідчення про вільне володіння державною мовою кожного учасника атестації. Посвідчення діє безстроково.

Атестація у письмовій формі включає:

 • письмове завдання з використанням технологій тестування;
 • письмовий переказ тексту з фахових питань.

Атестація в усній формі включає:

 • ділову розмову за визначеним сценарієм;
 • повідомлення-презентацію на встановлену атестаційною комісією тему.

Тривалість виконання у письмовій формі (тестове завдання та переказ) становить 60 хвилин.

Атестація в усній формі розпочинається не раніше, ніж через 60 хвилин і не пізніше ніж через 120 хвилин після закінчення атестації в письмовій формі.

Тривалість атестації в усній формі для кожного її учасника становить до 45 хвилин, з яких 20 хвилин відводиться на ділову розмову за визначеним сценарієм (у тому числі 5 хвилин на підготовку) та не більше ніж 25 хвилин — на повідомлення-презентацію (у тому числі 15 хвилин на підготовку).

Зразки тестових завдань, текстів для переказу, тем повідомлення-презентації та сценаріїв для проведення атестації за посиланням (сайт Національного агентства україни з питань державної служби)

Атестаційні сесії проводяться за графіком

Графік атестаційних сесій на 2019 рік для осіб, які претендують на державну службу

№ сесії

Дата проведення сесії

1

14.01.2019

2

07.03.2019

3

21.03.2019

4

04.04.2019

5

18.04.2019

6

16.05.2019

7

30.05.2019

8

13.06.2019

9

27.06.2019

10

11.07.2019

11

26.09.2019

12

10.10.2019

13

24.10.2019

14

07.11.2019

15

21.11.2019

16

05.12.2019

17

19.12.2019

 

Усі зміни та додаткова інформація будуть  оприлюднюватись на сайті Інституту адміністрування та післядипломної освіти  Національного університету «Львівська політехніка».

Порядок реєстрації на участь в атестації:

 • Цей Порядок визначає механізм реєстрації осіб, які претендують на вступ на державну службу для проходження атестації, щодо вільного володіння державною мовою з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну службу».
 • Для проходження атестації особа, яка претендує на вступ на державну службу, має ознайомитись з Порядком атестації щодо вільного володіння державною мовою, визначеним постановою Кабінету Міністрів України № 301 від 26.04.2017 року.
 • Атестація – це оцінювання рівня вільного володіння державною мовою особами, які претендують обійняти посаду у державній службі, відповідно до вимог, щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей.
 • Учасник атестації – це особа, яка претендує обійняти посаду у державній службі та реєструється для атестації.

Організація реєстрації

 •  особа, яка претендує на посаду у державній службі, особисто подає заяву встановленого зразка про участь в атестації, щодо вільного володіння державною мовою або надсилає скановану заяву до деканату післядипломної освіти ННІ АПО на адресу atestatsiia.lpnu@gmail.com. До заяви учасник атестації додає копію паспорта та копію квитанції про сплату вартості послуги. Приймання заяв на участь в атестації припиняється за один робочий день до дня атестації.
 • секретар атестаційної комісії:

             - вносить дані про отримані заяви у Журнал реєстрації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою ;

              - готує реєстр учасників атестації до кожної дати згідно графіка проведення атестацій і передає його голові атестаційної комісії напередодні атестації.

 • результати атестації доводяться до відома учасників атестації на наступний день до 15 год. шляхом розміщення протоколу засідання атестаційної комісії на сторінці деканату післядипломної освіти ННІ АПО сайту Львівської політехніки.
 • особа, яка має право на отримання посвідчення про вільне володіння державною мовою без атестації відповідно до п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою особисто подає заяву відповідного зразка і надає копію паспорта, копію документа державного зразка про загальну середню освіту або диплома з відповідним додатком та забезпечує при цьому звірку копій наданих документів з їх оригіналами. Дані про отримані заяви вносяться до Журналу.
 • Згідно пункту 57 постанови від 26 квітня 2017 р. №301, посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію, та особам, зазначеним у пункті 56 цього Порядку, протягом 10 календарних днів з дати проходження атестації (подання заяви особами).

Вартість атестації

Особа, яка має право на безкоштовну атестацію, може звернутися до Національного університету "Львівська політехніка" з заявою про видачу посвідчення безкоштовно. До заяви повинні бути додані копії документа про відповідний рівень освіти та всіх необхідних до нього додатків. Вартість виготовлення посвідчення відшкодовує зазначена особа в розмірі 140 грн.

Проходження атестації в групі - 1300.00 грн.

Адреса

вул. Митрополита Андрея 5, 4 -й н.к., кім. 10

 

Оновлено 1 тижд 6 дн тому