Наукова робота студентів

Щороку близько:

 • 4500 студентів залучені до виконання науково-дослідних робіт;
 • 150 студентів беруть участь у наукових конференціях, семінарах, стажуванні і навчанні за кордоном;
 • 80 студентів здобувають нагороди у Всеукраїнських і Міжнародних наукових конкурсах і змаганнях;
 • 50 студентів отримують іменні стипендії і премії;
 • 15 студентів отримують стипендію Президента України;
 • 4 студенти отримують стипендію Верховної Ради України.

Наукова робота студентів Національного університету «Львівська політехніка» здійснюється у таких формах:

 • науково-дослідна робота студентів в межах навчального процесу;
 • спільна робота студентів з провідними науковцями університету у наукових товариствах, гуртках, проблемних групах і науково-дослідних лабораторіях;
 • залучення до винахідницької діяльності;
 • залучення до виконання госпдоговірних, держбюджетних робіт і робіт за міжнародними проектами та грантами;
 • участь у наукових конференціях, симпозіумах, конкурсах і виставках різних рівнів.

У цьому розділі міститься інформація про студентські наукові гуртки, які діють у Львівській політехніці, конференції та історії успіху студентів.

Детальну інформацію про можливості для студентів можна отримати на «Порталі можливостей»

Студентські наукові товариства, гуртки

У Національному університеті «Львівська політехніка» діють наступні наукові гуртки та спільноти:

 1. Інститут гуманітарних та соціальних наук:
 2. Інститут геодезії
 3. Інститут права та психології:
 4. Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій:
 5. Інститут інженерної механіки та транспорту:
 6. Інститут адміністрування та післядипломної освіти

Додаткові можливості для студентів можна переглянути на сторінці «Порталу можливостей».

Студентські конференції у Львівській політехніці

Щорічно, впродовж жовтня-листопада у Національному університеті «Львівська політехніка»­ проходить  Студентська ­науково-технічна конференція, яка підводить підсумки наук­ово-дослідній роботі студентів за поточний навчальний рік.

   Конференція проходить у три етапи:

 • перший етап конференції про­водиться у підсекціях на кафедрах;
 • другий етап — у секціях в навчально-наукових інститутах;
 • третій етап — підсумковий (підведення підсумків конференції по університету та нагородження переможців).

   За результатами другого етапу видається університетський збірник тез доповідей кращих сту­дент­сь­ких робіт.­

За особливо цікаві і науково си­льні роботи та за активну участь у конференції студенти нагород­жу­ю­ть­ся дипломами ­університету та гро­шо­вими преміями.