Наукова робота студентів

У цьому розділі міститься інформація про студентські наукові гуртки, які діють у Львівській політехніці, конференції та історії успіху студентів.
Детальну інформацію про можливості для студентів можна отримати на «Порталі можливостей».

Студентські наукові товариства, гуртки

У Національному університеті «Львівська політехніка» діють наступні наукові гуртки та спільноти:

  1. Інститут гуманітарних та соціальних наук:
  2. Інститут геодезії
  3. Інститут права та психології:
  4. Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій:
  5. Інститут інженерної механіки та транспорту:
  6. Інститут адміністрування та післядипломної освіти

Додаткові можливості для студентів можна переглянути на сторінці «Порталу можливостей».

Студентські конференції у Львівській політехніці

Щорічно, впродовж жовтня-листопада у Національному університеті «Львівська політехніка»­ проходить  Студентська ­науково-технічна конференція, яка підводить підсумки наук­ово-дослідній роботі студентів за поточний навчальний рік.

   Конференція проходить у три етапи:

  • перший етап конференції про­водиться у підсекціях на кафедрах;
  • другий етап — у секціях в навчально-наукових інститутах;
  • третій етап — підсумковий (підведення підсумків конференції по університету та нагородження переможців).

   За результатами другого етапу видається університетський збірник тез доповідей кращих сту­дент­сь­ких робіт.­

За особливо цікаві і науково си­льні роботи та за активну участь у конференції студенти нагород­жу­ю­ть­ся дипломами ­університету та гро­шо­вими преміями.