Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший або другий (третій) курс

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,  для здобуття освітнього ступеню бакалавра.