Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Обсяги державного замовлення

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру  Національного університету «Львівська політехніка» за рахунок бюджетного фінансування у 2019 р. (відповідно до наказу МОН України № 1031 від 26.07.2019р.)

№ з/п

Код та найменування спеціальності

Обсяги державного замовлення

(очна (денна) форма навчання)

1

011 Освітні, педагогічні науки

1

2

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

2

3

022 Дизайн

2

4

035 Філологія

1

5

051 Економіка

1

6

053 Психологія

3

7

054 Соціологія

1

8

071 Облік і оподаткування

1

9

072 Фінанси, банківська справа та страхування

1

10

073 Менеджмент

2

11

075 Маркетинг

1

12

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1

13

081 Право

1

14

101 Екологія

2

15

102 Хімія

2

16

105 Прикладна фізика та наноматеріали

1

17

113 Прикладна математика

1

18

121 Інженерія програмного забезпечення

1

19

122 Комп’ютерні науки

6

20

123 Комп’ютерна інженерія

5

21

124 Системний аналіз

4

22

125 Кібербезпека

1

23

132 Матеріалознавство

1

24

133 Галузеве машинобудування

1*

25

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

2

26

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1

27

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

3

28

153 Мікро- та наносистемна техніка

1

29

161 Хімічні технології та інженерія

4

30

162 Біотехнології та біоінженерія

1

31

172 Телекомунікації та радіотехніка

2

32

186 Видавництво та поліграфія

1

33

191 Архітектура та містобудування

3

34

192 Будівництво та цивільна інженерія

3+1*

35

193 Геодезія та землеустрій

3

36

226 Фармація, промислова фармація

1

37

231 Соціальна робота

1

38

275 Транспортні технології (за видами)

2

39

281 Публічне управління та адміністрування

2

40

292 Міжнародні економічні відносини

1

Всього

75

 

* Для підготовки громадян Китаю відповідно до Угоди між МОН України та МО КНР