Вступ 2019: рейтингові списки
 

Обсяги державного замовлення

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру Національного університету «Львівська політехніка» за рахунок бюджетного фінансування у 2018 р. (відповідно до наказу МОН України № 795 від 20.07.2018р.)

№ з/п

Код та найменування спеціальності

Обсяги державного замовлення (очна (денна) форма навчання)

1

011 Освітні, педагогічні науки

1

2

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

2

3

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

1

4

035 Філологія

1

5

051 Економіка

2

6

053 Психологія

4

7

071 Облік і оподаткування

1

8

072 Фінанси, банківська справа та страхування

1

9

073 Менеджмент

2

10

075 Маркетинг

1

11

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1

12

081 Право

1

13

101 Екологія

1+1*

14

102 Хімія

2

15

103 Науки про Землю

2

16

105 Прикладна фізика та наноматеріали

1

17

121 Інженерія програмного забезпечення

2

18

122 Комп’ютерні науки

7

19

123 Комп’ютерна інженерія

3

20

124 Системний аналіз

2

21

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1

22

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

6

23

153 Мікро- та наносистемна техніка

3

24

161 Хімічні технології та інженерія

2

25

162 Біотехнології та біоінженерія

3

26

171 Електроніка

1

27

172 Телекомунікації та радіотехніка

4

28

191 Архітектура та містобудування

4+1*

29

192 Будівництво та цивільна інженерія

5

30

193 Геодезія та землеустрій

2

31

226 Фармація, промислова фармація

1

32

231 Соціальна робота

1

33

281 Публічне управління та адміністрування

2

34

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

1

35

292 Міжнародні економічні відносини

1

Всього

77

* Для підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру для Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу