Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Перелік, форми та зразки документів для вступу

Для вступу до аспірантури Університету вступник особисто подає такі документи:

  1. заяву про вступ до аспірантури у паперовій формі;
  2. оригінали та копії диплома магістра (спеціаліста), додатка до нього;
  3. список та копії опублікованих наукових праць і патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю; у разі відсутності наукових праць і патентів – реферат з обраної спеціальності;
  4. рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника, з оцінкою наукових праць/реферату з обраної спеціальності, погоджений із завідувачем кафедри та директором профільного інституту;
  5. копію трудової книжки, завірену за місцем праці;
  6. особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій працює вступник;
  7. копію паспорта;
  8. копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);
  9. заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.

Форми документів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету.

При поданні документів вступник зобов’язаний пред’явити оригінал паспорта.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном рівень освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту" від 05.05.2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.05.2015 року за № 614/27059.

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури подається аспірантом особисто в триденний термін після зарахування до аспірантури.

Місце знаходження військово-облікового відділу Національного університету «Львівська політехніка»:  вул. Кн. Романа, 3, каб. 117а.

Графік роботи військово-облікового відділу Національного університету «Львівська політехніка» зі вступниками до аспірантури: Пн. - Пт.: 09.00 - 13.00; 14.00 - 16.00