Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Зарахування до аспірантури

Після завершення терміну подання оригіналів документів приймальна комісія приймає рішення про зарахування вступників на навчання до аспірантури.

Накази про зарахування на навчання підписує Ректор на підставі рішення приймальної комісії. Накази оприлюднюються на інформаційному стенді відділу докторантури та аспірантури і офіційному веб-сайті Університету.

У разі неподання оригіналів документів вступниками, які знаходяться на вищих позиціях рейтингового списку, на вакантне місце зараховується наступна за ним особа – за умови виконання нею вимог до зарахування.

Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом Ректора призначається науковий керівник з числа наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем. Як правило, кількість здобувачів, прикріплених до наукового керівника – доктора наук, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно (разом з докторантом), а для наукового керівника – доктора філософії – 3 осіб, включаючи аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням.

Рішенням вченої ради одному аспіранту може бути призначено два наукових керівники з відповідним розподілом годин навчального навантаження та обов’язків між ними.