Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Історія кафедри деталей машин

Історія кафедри деталей машин нерозривно пов’язана з історією створення, розвитку та діяльності Львівської політехніки. Вона сягає середини ХІХ століття і продовжується до сьогодення. В 1870 р. в тодішній Технічній академії почала функціонувати загальна кафедра механіки і теорії машин в складі машинобудівного факультету. Пізніше, в 1894 р. у Вищій політехнічній школі (утворена в 1877 р.) вже діяла кафедра механічної технології та машинознавства.

На початку 30-х років ХХ століття у складі Львівської політехніки (утворена в 1921 р.) було 6 факультетів та 19 кафедр, серед яких працювала і кафедра елементів машин та загального машинознавства. У післявоєнні роки вже в Львівському політехнічному інституті (утворений в 1939 р.), починаючи з 1947 р. кафедра мала назву «Деталі машин і підіймально-транспортні машини». Її очолював д.т.н., проф. М.С. Комаров. У 1957 р. була створена окрема кафедра «Деталі машин» і її керівником був до 1967 р. д.т.н., проф. І.П. Глущенко. Протягом декілька місяців за наказом ректора кафедрою керував доцент Мінеєю С.П. Після — 24 роки до 1992 р. завідував кафедрою д.т.н., проф. С.Г. Калінін, а з 1992 р. до 2012 р. кафедру очолював к.т.н., проф. В.Т.Павлище.

З 2012 р. виконує обов’язки завідувача кафедри д.т.н., проф. Малащенко В.О. ( на фото завідувачі кафедри деталей машин з 1944 р.). На всіх етапах своєї діяльності кафедра деталей машин працювала і продовжує працювати над вдосконаленням навчального процесу, який здійснюється тепер для 12 напрямів підготовки фахівців, а також над розробкою науково-технічних проблем в різних галузях машинобудування.

Основні дисципліни, викладання яких ведеться на кафедрі деталей машин, такі: «Основи конструювання машин», «Деталі машин», «Деталі машин і ПТО», «Теорія механізмів і машин», «Оптимізація об’єктів проектування», «Прикладна механіка», «Основи механіки», «Триботехніка і основи надійності машин» та ін. На всіх етапах своєї діяльності кафедра деталей машин працювала і продовжує працювати над вдосконаленням навчального процесу, який здійснюється тепер для 12 напрямів підготовки фахівців, а також над розробкою науково-технічних проблем в різних галузях машинобудування. Основні дисципліни, викладання яких ведеться на кафедрі деталей машин: «Основи конструювання машин», «Деталі машин», «Теорія механізмів і машин», «Оптимізація об’єктів проектування», «Прикладна механіка», «Основи механіки», «Триботехніка і основи надійності машин» та ін.

Професорсько-викладацький склад кафедри за останні 30 років коливався в межах від 12 до 28 викладачів і до 13 допоміжного персоналу. На теперішній час на кафедрі працюють 11 співробітників, а саме — 8 викладачів і — 3 допоміжного персоналу, серед яких 1 професор, доктор технічних наук, 4 доцентів, кандидатів технічних наук, 1 ст. викладач, 2 асистенти, кандидати технічних наук, провідний спеціаліст, інженер і ст. лаборант.

Оновлено 3 years 5 міс тому