Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Наукова діяльність кафедри деталей машин

Вагомі здобутки колективу кафедри деталей машин і в розробці прикладних наукових проблем в різних галузях машинобудування. Загальна тематика наукових досліджень — динаміка та навантажувальна здатність деталей машин і споруд циклічної дії. Результати наукових досліджень працівників кафедри щорічно публікуються в десятках наукових статей, оприлюднюються на державних і міжнародних конференціях. На кафедрі працюють викладачі, що мають по кілька десятків Патентів України та Авторських свідоцтв СРСР на винаходи. Підсумкові результати наукових пошуків кафедри опубліковані за останні 20 років у вигляді восьмі монографій, двох технічних довідників та восьмі навчальних посібників, авторами яких є провідні викладачі кафедри проф. В.Т Павлище, проф. В.О.Малащенко, проф. Б.І.Кіндрацький, доц. Гелетій В.М.,доц. Кичма А.О., доц. Сологуб Б.В. (на фото монографії і посібники викладачів кафедри).

Доцент кафедри Кичма А.О. став лауреатом державної премії України в галузі науки і техніки у 2013 році. Напрям наукових досліджень кафедри – Динаміка та навантажувальна здатність елементів машин і споруд циклічної дії/

Основні наукові розробки розробки і госпдоговірна тематика

Тема: «Дослідження несучої здатності дюбельних кріплень будівельних риштувань і розробка інструментальних засобів її вимірювання» (2006 р) Замовник : ТзОВ ВТФ «Меркурій — центр». В результаті виконання роботи досліджена несуча здатність дюбельних кріплень будівельних риштувань за допомогою комп’ютерного моделювання, основаного на методі кінцевих елементів, за допомогою лабораторних експериментів і за допомогою виготовленого експериментального зразка вимірювального пристрою в місці установки будівельних риштувань.

Тема:«Покращення експлуатаційних показників привода млинів Ш-12»(2007-2008 р.) Замовник: Добротвірська ТЕС, Львівська область. Розроблена модель і алгоритм визначення та обґрунтування конструктивних параметрів кулькових муфт вільного ходу, яка захищена двома патентами України на винахід (№ 53354А, МКИ F16D41/06 і № 56483А, МКИ F16D41/06), на основі яких синтезовано промисловий зразок кулькової обгінної муфти з покращеними експлуатаційними характеристиками. Застосування такої муфти у кінематичному ланцюгу вуглерозмелювальних млинів дозволяє автоматично і миттєво від’єднувати барабан від ротора електродвигуна після його вимикання. Розроблено також методику визначення величини спрацювання зубців і монтажу коліс великогабаритних зубчастих передавачів млинів.

Тема: «Визначення фактичних зусиль і роботоздатності елементів несучих металоконструкцій конвеєрів» (2008-2009 р.) Замовник: ВАТ «ПКІ Конвеєробудвання» У результаті досліджень розроблена методика визначення фактичних параметрів несучої здатності елементів металоконструкцій конвеєрів на основі сучасних комп’ютерних технологій. Розроблені методичні матеріали комп’ютерного забезпечення досліджень процесів статичного і динамічного навантаження несучих конструкцій конвеєрів і оцінки їх адекватності. Проведений аналіз напружено-деформованого стану та стійкості опор несучих конструкцій стрічкових конвеєрів і розроблені рекомендації щодо підвищення їх несучої здатності.

Тема: «Розрахунки напружено-деформованого стану елементів надземного переходу магістрального газопроводу Івацевичі-Долина-ІІ нитка через р. Західний Буг в процесі експлуатації і ремонтних робіт» (2009-2010 рр.) Замовник: ТзОВ «Магістральне будівництво» Запропоновано методику комп’ютерного моделювання напружено-деформованого стану надземних переходів магістральних газопроводів в процесі їх підйому під час робіт з обслуговування опорних елементів за різних експлуатаційних умов.

Тема: «Дослідження кінематичних параметрів а навантажівальної здатності опорно-поворотного пристрою (ОПП) автокранів» У результаті досліджень кінематики роликових опорно-поворотних пристроїв автокранів підтверджена можливість зменшення тертя між елементами опорно-поворотного пристрою за рахунок проведення модифікації торців робочих роликів. Проведений аналіз напружено-деформованого стану несучих елементів опоно-поворотних пристроїв та контактної взаємодії тіл кочення на основі комп’ютерного скінченно-елементного моделювання і розроблені рекомендації щодо підвищення несучої здатності досліджуваних об’єктів.

Оновлено 3 years 5 міс тому