Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Каталог освітніх програм

Цей каталог містить опис освітніх програм за роками вступу, починаючи з 2012 року.

Опис освітніх програм попередніх років вступу доступний за адресою http://edu.lp.edu.ua

Шифр Назва спеціальності Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститути* Рік вступу
193 Геодезія та землеустрій денна бакалавр Інститут геодезії 2016
055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії заочна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2016
231 Соціальна робота денна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2016
192 Будівництво та цивільна інженерія денна бакалавр Інститут будівництва та інженерії довкілля 2016
075 Маркетинг денна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2016
075 Маркетинг заочна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2016
8.023.0100 Реставрація творів мистецтва денна магістр Інститут архітектури 2016
7.023.0100 Реставрація творів мистецтва денна спеціаліст Інститут архітектури 2016
7.181.0100 Технології продуктів бродіння і виноробства денна спеціаліст Інститут хімії та хімічних технологій 2016
7.05070202 електричні системи і комплекси транспортних засобів денна спеціаліст Інститут енергетики та систем керування 2016