Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Каталог освітніх програм

Цей каталог містить опис освітніх програм за роками вступу, починаючи з 2012 року.

Опис освітніх програм попередніх років вступу доступний за адресою http://edu.lp.edu.ua

Шифр Назва спеціальності Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститути* Рік вступу
011.0100 Науки про освіту денна магістр Інститут права та психології 2017
015 Професійна освіта денна бакалавр Інститут права та психології 2017
022 Дизайн денна бакалавр Інститут архітектури 2017
022 Дизайн заочна бакалавр Інститут архітектури 2017
022.0100 Дизайн денна магістр Інститут архітектури 2017
022.0100 Дизайн заочна магістр Інститут архітектури 2017
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація денна бакалавр Інститут архітектури 2017
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація заочна бакалавр Інститут архітектури 2017
023.0100 Реставрація творів мистецтва денна магістр Інститут архітектури 2017
023.0100 Реставрація творів мистецтва заочна магістр Інститут архітектури 2017
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство денна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2017
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство заочна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2017
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа денна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2017
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа заочна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2017
029.0100 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа денна магістр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2017