Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Каталог освітніх програм

Цей каталог містить опис освітніх програм за роками вступу, починаючи з 2012 року.

Опис освітніх програм попередніх років вступу доступний за адресою http://edu.lp.edu.ua

Шифр Назва спеціальності Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститути* Рік вступу
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація денна бакалавр Інститут архітектури 2016
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація заочна бакалавр Інститут архітектури 2016
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство заочна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2016
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа заочна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2016
056 Міжнародні економічні відносини денна бакалавр 2016
071 Облік і оподаткування денна бакалавр 2016
071 Облік і оподаткування заочна бакалавр 2016
072 Фінанси, банківська справа та страхування денна бакалавр 2016
072 Фінанси, банківська справа та страхування заочна бакалавр 2016
072 Фінанси, банківська справа та страхування заочна бакалавр Інститут дистанційного навчання 2016
073 Менеджмент заочна бакалавр Інститут дистанційного навчання 2016
075 Маркетинг денна бакалавр 2016
075 Маркетинг заочна бакалавр 2016
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність заочна бакалавр Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола 2016
101 Екологія заочна бакалавр Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола 2016