Право

6.081.00 Право
Кваліфікація: Бакалавр з права
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань:
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Характеристика освітньої програми:
Набуті компетентності:
- тлумачити і правильно застосовувати норми матеріального та процесуального права; - складати проекти нормативних актів відповідно до визначених засад регулювання; - складати проекти заяв, скарг та інших документів правового характеру; - давати консультації та роз’яснення з питань нотаріальної діяльності та вчинення нотаріальних дій відповідно до компетенції; - давати відповіді на заяви та скарги громадян.
- вивчення обставин справи; - правова кваліфікація; - прийняття юридичного рішення; - виконання рішення; - легалізація суб’єктів права, посвідчення правового стану, прав і фактів; - сприяння захисту прав і свобод представництво законних інтересів фізичних та юридичних осіб; - відповідно чинного законодавства виносити рішення по юридичній справі; - здійснювати процесуально-документальне оформлення результатів розгляду юридичної справи, іншої юридичної документації; - здійснювати заходи щодо усунення умов і причин юридичних деліктів у межах професійних обов’язків. - сприяти здійсненню ідеї правосуддя у правовій державі; - застосовувати і виконувати правила етики юриста.
Форма навчання: заочна
Академічна мобільність:
Практика/стажування:
Керівник освітньої програми, контактна особа:
Професійні профілі випускників:
Доступ до подальшого навчання:
Інші особливості програми:
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:
Інститут: Інститут права та психології