Теорія та методика професійного навчання

Спеціальність: Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
Код дисципліни: 6.015.10.O.144
Кафедра: Педагогіка та соціальне управління
Лектор: професор Сушенцева Лілія Леонідівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
1. Знання особливостей навчального процесу в професійному навчальному закладі.
2. Знання форм організації теоретичного і виробничого навчання, методів теоретичного і виробничого навчання, новітніх педагогічних технологій.
3. Знання систем виробничого навчання.
4. Знання форм та методів контролю і оцінювання ЗУН учнів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
психологія
методологія професійної освіти
Короткий зміст навчальної програми:
Зміст професійної освіти і навчання. Сутність і принципи професійного навчання. Системи виробничого навчання. Методи теоретичного і виробничого навчання. Форми організації теоретичного і виробничого навчання. Засоби професійного навчання. Діагностика і контроль навчальних досягнень учнів. Виконання курсової роботи.
Рекомендована література:
.1. Артюх С.Ф. Интеграция инженерно-педагогического образования Украины в международную систему инженерной педагогики / С.Ф. Артюх, А.Т. Ангаров // Новий колегіум (Науковий інформаційний журнал. Проблеми вищої освіти). – 2000. – №2. – С. 3- 18.
2. Жигірь В.І. Професійна педагогіка: Навчальний посібник / В.І. Жигірь, О.А. Чернега; за ред. М.В. Вачевського. – К.: Кондор, 2012. – 336 с.
3. Ничкало Н.Г. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: навч.-метод. посібник / Н.Г. Ничкало, В.О. Зайчук, Н.М. Розенберг. – К.: Рад. школа, 1992.- 334 с.
4. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям / Под ред. С.Я. Батышева, А.М. Новикова. - Издание 3-е, переработанное. М.: ЭГВЕС, 2010.- 456 с.
5. Сушенцева Л.Л. Урок в сучасному ПТНЗ : методичні рекомендації для аспірантів спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) / Лілія Леонідівна Сушенцева. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 37 с.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль – 40%, підсумковий контроль – екзамен 60% (письмова складова - 40%; усна складова – 20% ).

Теорія та методика професійного навчання

Спеціальність: Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
Код дисципліни: 6.015.10.O.145
Кафедра: Педагогіка та соціальне управління
Лектор: професор Сушенцева Лілія Леонідівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
студенти повинні вміти: обирати тему курсової роботи, укладати план, підбирати необхідну літературу, опрацьовуючи її, добирати необхідні цитати, вміти аналізувати опрацьовану літературу і теоретично досліджувати основні елементи теми, висувати нові ідеї заданої проблеми і укладати програму дослідження, організовувати експерименти, узагальнювати і систематизувати результати, робити висновки
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
психологія
методологія професійної освіти
Короткий зміст навчальної програми:
Основні теми для курсової роботи: • Методика формування понять у процесі професійного навчання. • Методика індивідуально-групової системи організації професійного навчання. • Методика активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках виробничого навчання. • Методика проведення уроків теоретичного навчання (на прикладі спеціальних дисциплін). • Методика проведення вступного інструктажу у процесі виробничого навчання.
Рекомендована література:
.1. Артюх С.Ф. Интеграция инженерно-педагогического образования Украины в международную систему инженерной педагогики / С.Ф. Артюх, А.Т. Ангаров // Новий колегіум (Науковий інформаційний журнал. Проблеми вищої освіти). – 2000. – №2. – С. 3- 18.
2. Жигірь В.І. Професійна педагогіка: Навчальний посібник / В.І. Жигірь, О.А. Чернега; за ред. М.В. Вачевського. – К.: Кондор, 2012. – 336 с.
3. Ничкало Н.Г. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: навч.-метод. посібник / Н.Г. Ничкало, В.О. Зайчук, Н.М. Розенберг. – К.: Рад. школа, 1992.- 334 с.
4. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям / Под ред. С.Я. Батышева, А.М. Новикова. - Издание 3-е, переработанное. М.: ЭГВЕС, 2010.- 456 с.
5. Сушенцева Л.Л. Урок в сучасному ПТНЗ : методичні рекомендації для аспірантів спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) / Лілія Леонідівна Сушенцева. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 37 с.
Методи і критерії оцінювання:
перевірка курсових робіт