Вступ 2019: рейтингові списки
 

Каталог освітніх програм

Цей каталог містить опис освітніх програм за роками вступу, починаючи з 2014 року.

Опис освітніх програм попередніх років вступу доступний за адресою http://edu.lp.edu.ua

Шифр Назва спеціальності (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
3.123.00.00 Комп'ютерна інженерія (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2019
3.124.00.00 Системний аналіз (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2019
3.126.00.00 Інформаційні системи та технології (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2019
3.131.00.00 Прикладна механіка (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут інженерної механіки та транспорту 2019
3.133.00.00 Галузеве машинобудування (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут інженерної механіки та транспорту 2019
3.141.00.00 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут енергетики та систем керування 2019
3.144.00.00 Теплоенергетика (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут енергетики та систем керування 2019
3.151.00.00 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут енергетики та систем керування 2019
3.151.00.06 Комп'ютеризовані системи управління та автоматика (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2019
3.152.00.00 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2019
3.153.00.00 Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2019
3.161.00.00 Хімічні технології та інженерія (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут хімії та хімічних технологій 2019
3.162.00.00 Біотехнології та біоінженерія (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут хімії та хімічних технологій 2019
3.171.00.00 Електроніка (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2019
3.172.00.00 Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2019