Каталог освітніх програм

Цей каталог містить опис освітніх програм за роками вступу, починаючи з 2014 року.

Опис освітніх програм попередніх років вступу доступний за адресою http://edu.lp.edu.ua

Шифр Назва спеціальності Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститути* Рік вступу
3.181.00.00 Харчові технології (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут хімії та хімічних технологій 2018
3.183.00.00 Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола 2018
3.186.00.00 Видавництво та поліграфія (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2018
3.191.00.00 Архітектура та містобудування (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут архітектури 2018
3.192.00.00 Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут будівництва та інженерії довкілля 2018
3.193.00.00 Геодезія та землеустрій (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут геодезії 2018
3.226.00.00 Фармація (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут хімії та хімічних технологій 2018
3.261.00.00 Пожежна безпека (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут будівництва та інженерії довкілля 2018
3.275.03.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут інженерної механіки та транспорту 2018
3.275.03.04 Розумний транспорт і логістика для міст (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут інженерної механіки та транспорту 2018
3.281.00.03 Менеджмент природоохоронної діяльності (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола 2018
3.292.00.00 Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут економіки і менеджменту 2018
6.015.01.01 Професійна освіта (Будівництво) денна бакалавр Інститут права та психології 2018
6.015.10.10 Професійна освіта (Комп'ютерні технології) денна бакалавр Інститут права та психології 2018
6.015.11.11 Професійна освіта (Машинобудування) денна бакалавр Інститут права та психології 2018