Каталог освітніх програм

Цей каталог містить опис освітніх програм за роками вступу, починаючи з 2014 року.

Опис освітніх програм попередніх років вступу доступний за адресою http://edu.lp.edu.ua

Шифр Назва спеціальності Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститути* Рік вступу
7.05070202 електричні системи і комплекси транспортних засобів екстернат спеціаліст Інститут дистанційного навчання 2013
7.05070204 електромеханічні системи автоматизації та електропривод денна спеціаліст Інститут енергетики та систем керування 2013
7.05070204 електромеханічні системи автоматизації та електропривод заочна спеціаліст Інститут енергетики та систем керування 2013
7.05070204 електромеханічні системи автоматизації та електропривод екстернат спеціаліст Інститут дистанційного навчання 2013
7.05070206 електропобутова техніка екстернат спеціаліст Інститут дистанційного навчання 2013
7.05070206 електропобутова техніка денна спеціаліст Інститут енергетики та систем керування 2013
7.05070206 електропобутова техніка заочна спеціаліст Інститут дистанційного навчання 2013
7.05080101 мікро- та наноелектронні прилади і пристрої екстернат спеціаліст Інститут дистанційного навчання 2013
7.05080101 мікро- та наноелектронні прилади і пристрої денна спеціаліст Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2013
7.05080201 електронні прилади та пристрої екстернат спеціаліст Інститут дистанційного навчання 2013
7.05080201 електронні прилади та пристрої денна спеціаліст Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2013
7.05080201 електронні прилади та пристрої заочна спеціаліст Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2013
7.05090101 радіотехніка денна спеціаліст Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2013
7.05090101 радіотехніка екстернат спеціаліст Інститут дистанційного навчання 2013
7.05090102 апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення заочна спеціаліст Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2013