Каталог освітніх програм

Цей каталог містить опис освітніх програм за роками вступу, починаючи з 2014 року.

Опис освітніх програм попередніх років вступу доступний за адресою http://edu.lp.edu.ua

Шифр Назва спеціальності Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститути* Рік вступу
6.015.21.21 Професійна освіта (Харчові технології) денна бакалавр Інститут права та психології 2018
6.022.03.03 Дизайн середовища денна бакалавр Інститут архітектури 2018
6.022.03.03 Дизайн середовища заочна бакалавр Інститут архітектури 2018
6.023.00.00 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація денна бакалавр Інститут архітектури 2018
6.023.00.00 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація заочна бакалавр Інститут архітектури 2018
6.027.00.00 Музеєзнавство, пам'яткознавство заочна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2018
6.027.00.00 Музеєзнавство, пам'яткознавство денна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2018
6.029.00.00 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа денна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2018
6.029.00.00 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа заочна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2018
6.035.10.10 Філологія (прикладна лінгвістика) денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2018
6.035.10.10 Філологія (прикладна лінгвістика) заочна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2018
6.051.00.00 Економіка денна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2018
6.051.00.00 Економіка заочна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2018
6.051.00.00 Економіка заочна бакалавр Інститут дистанційного навчання 2018
6.053.00.00 Психологія денна бакалавр Інститут права та психології 2018