Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Каталог освітніх програм

Цей каталог містить опис освітніх програм за роками вступу, починаючи з 2012 року.

Опис освітніх програм попередніх років вступу доступний за адресою http://edu.lp.edu.ua

Шифр Назва спеціальності Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститути* Рік вступу
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність заочна бакалавр Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола 2016
101 Екологія заочна бакалавр Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола 2016
103 Науки про Землю заочна бакалавр Інститут геодезії 2016
105 Прикладна фізика та наноматеріали заочна бакалавр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2016
113 Прикладна математика денна бакалавр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2016
113 Прикладна математика заочна бакалавр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2016
121 Інженерія програмного забезпечення заочна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2016
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології заочна бакалавр 2016
123 Комп’ютерна інженерія заочна бакалавр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2016
125 Кібербезпека заочна бакалавр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2016
131 Прикладна механіка денна бакалавр Інститут інженерної механіки та транспорту 2016
131 Прикладна механіка заочна бакалавр Інститут інженерної механіки та транспорту 2016
132 Матеріалознавство заочна бакалавр Інститут інженерної механіки та транспорту 2016
133 Галузеве машинобудування денна бакалавр Інститут інженерної механіки та транспорту 2016
133 Галузеве машинобудування заочна бакалавр Інститут інженерної механіки та транспорту 2016