Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Каталог освітніх програм

Цей каталог містить опис освітніх програм за роками вступу, починаючи з 2012 року.

Опис освітніх програм попередніх років вступу доступний за адресою http://edu.lp.edu.ua

Шифр Назва спеціальності Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститути* Рік вступу
136 Металургія заочна бакалавр Інститут інженерної механіки та транспорту 2016
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка заочна бакалавр Інститут дистанційного навчання 2016
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка заочна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2016
143 Атомна енергетика заочна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2016
144 Теплоенергетика заочна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2016
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології заочна бакалавр Інститут дистанційного навчання 2016
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології заочна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2016
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка заочна бакалавр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2016
153 Мікро- та наносистемна техніка заочна бакалавр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2016
161 Хімічні технології та інженерія заочна бакалавр Інститут хімії та хімічних технологій 2016
171 Електроніка заочна бакалавр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2016
181 Харчові технології заочна бакалавр Інститут хімії та хімічних технологій 2016
183 Технології захисту навколишнього середовища заочна бакалавр Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола 2016
192 Будівництво та цивільна інженерія заочна бакалавр Інститут дистанційного навчання 2016
193 Геодезія та землеустрій заочна бакалавр Інститут геодезії 2016