Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Каталог освітніх програм

Цей каталог містить опис освітніх програм за роками вступу, починаючи з 2012 року.

Опис освітніх програм попередніх років вступу доступний за адресою http://edu.lp.edu.ua

Шифр Назва спеціальності Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститути* Рік вступу
054 Соціологія денна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2017
054 Соціологія заочна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2017
055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - (Міжнародна інформація) денна бакалавр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2017
055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - (Міжнародна інформація) заочна бакалавр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2017
056 Міжнародні економічні відносини денна бакалавр 2017
056 Міжнародні економічні відносини денна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2017
056 Міжнародні економічні відносини заочна бакалавр 2017
056 Міжнародні економічні відносини заочна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2017
061 Журналістика денна бакалавр Інститут права та психології 2017
061 Журналістика заочна бакалавр Інститут права та психології 2017
071 Облік і оподаткування заочна бакалавр 2017
072 Фінанси, банківська справа та страхування денна бакалавр 2017
072 Фінанси, банківська справа та страхування денна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2017
072 Фінанси, банківська справа та страхування заочна бакалавр 2017
072 Фінанси, банківська справа та страхування заочна бакалавр Інститут дистанційного навчання 2017