Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Каталог освітніх програм

Цей каталог містить опис освітніх програм за роками вступу, починаючи з 2012 року.

Опис освітніх програм попередніх років вступу доступний за адресою http://edu.lp.edu.ua

Шифр Назва спеціальності Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститути* Рік вступу
125.0300 Управління інформаційною безпекою денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2017
125.0300 Управління інформаційною безпекою заочна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2017
125 Кібербезпека заочна бакалавр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2017
125 Кібербезпека денна бакалавр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2017
125.0100 Безпека інформаційних і комунікаційних систем денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2017
125.0400 Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2017
125.0100 Безпека інформаційних і комунікаційних систем заочна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2017
103.0100 Космічний моніторинг Землі денна магістр Інститут геодезії 2017
103 Науки про Землю денна бакалавр Інститут геодезії 2017
103 Науки про Землю заочна бакалавр Інститут геодезії 2017
071 Облік і оподаткування денна бакалавр 2017
071 Облік і оподаткування денна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2017
071 Облік і оподаткування заочна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2017