Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Каталог освітніх програм

Цей каталог містить опис освітніх програм за роками вступу, починаючи з 2012 року.

Опис освітніх програм попередніх років вступу доступний за адресою http://edu.lp.edu.ua

Шифр Назва спеціальності Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститути* Рік вступу
105 Прикладна фізика та наноматеріали заочна бакалавр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2017
113 Прикладна математика денна бакалавр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2017
113 Прикладна математика заочна бакалавр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2017
121 Інженерія програмного забезпечення денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2017
121 Інженерія програмного забезпечення заочна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2017
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології денна бакалавр 2017
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2017
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології заочна бакалавр 2017
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології заочна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2017
124 Системний аналіз денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2017
124 Системний аналіз заочна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2017
131 Прикладна механіка денна бакалавр Інститут інженерної механіки та транспорту 2017
131 Прикладна механіка заочна бакалавр Інститут інженерної механіки та транспорту 2017
132 Матеріалознавство денна бакалавр Інститут інженерної механіки та транспорту 2017
132 Матеріалознавство заочна бакалавр Інститут інженерної механіки та транспорту 2017