Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Каталог освітніх програм

Цей каталог містить опис освітніх програм за роками вступу, починаючи з 2012 року.

Опис освітніх програм попередніх років вступу доступний за адресою http://edu.lp.edu.ua

Шифр Назва спеціальності Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститути* Рік вступу
133 Галузеве машинобудування денна бакалавр Інститут інженерної механіки та транспорту 2017
133 Галузеве машинобудування заочна бакалавр Інститут інженерної механіки та транспорту 2017
136 Металургія денна бакалавр Інститут інженерної механіки та транспорту 2017
136 Металургія заочна бакалавр Інститут інженерної механіки та транспорту 2017
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2017
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка заочна бакалавр Інститут дистанційного навчання 2017
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка заочна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2017
143 Атомна енергетика денна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2017
143 Атомна енергетика заочна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2017
144 Теплоенергетика денна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2017
144 Теплоенергетика заочна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2017
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології денна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2017
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології заочна бакалавр Інститут дистанційного навчання 2017
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології заочна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2017
153 Мікро- та наносистемна техніка денна бакалавр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2017