Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

ІІІ Міжнародна конференція «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи»

11–12 травня 2017 року в Національному університеті «Львівська політехніка» відбудеться ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи», присвячена пам’яті професора Петра Столярчука.

До участі в конференції запрошують представників підприємств (організацій), студентів, аспірантів, докторантів, викладачів і співробітників вищих навчальних закладів, учених та всіх охочих.

Для участі у роботі конференції необхідно до 29 березня 2017 року надіслати на поштову адресу оргкомітету заявку, тези доповідей, копію квитанції про сплату організаційного внеску. Електронні версії заявки, тез та квитанції надіслати на електронну адресу qmconference@ukr.net.

Тематичні напрями роботи конференції:

 • організація та моніторинг якості освітнього процесу і підготовки фахівців;
 • особливості і проблеми підготовки та перепідготовки фахівців;
 • модернізація системи управління ВНЗ та забезпечення якості освітніх послуг: досвід й інновації;
 • взаємодія у системі «вища освіта – ринок праці»;
 • забезпечення доступності та неперервності освіти впродовж життя (life-long learning);
 • ступенева система підготовки фахівців та проблеми інтеграції національних систем у світовий простір;
 • розроблення, впровадження та поліпшення систем управління (відповідно до вимог стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, OHSAS 18001 тощо): теорія, практика, проблеми;
 • інструменти прозорості Європейського простору вищої освіти у забезпеченні її якості;
 • інформатизація та комп’ютеризація управління якістю в освіті та промисловості;
 • розвиток наукової та інноваційної діяльності;
 • сучасні підходи в оцінюванні й забезпеченні якості продукції, послуг та персоналу;
 • стандартизація, оцінювання відповідності та акредитація в освіті й промисловості;
 • проблеми вдосконалення національної системи технічного регулювання;
 • метрологія та метрологічне забезпечення в промисловості;
 • теплові та теплофізичні вимірювання;
 • безпека продукції (процесів, послуг) для життя, здоров’я та майна громадян, охорона довкілля та безпека народногосподарських об’єктів;
 • поліпшення техніко-економічних показників виробництва, систем збирання, опрацювання й ефективного використання техніко-економічної інформації, створення нормативної бази ресурсозберігальних технологій;

а також інші напрями в галузі освіти і промисловості.

Контактна інформація Оргкомітету:

Оргкомітет конференції «Управління якістю – 2017»,
Лабораторія управління вищим навчальним закладом,
Національний університет «Львівська політехніка»,
вул. Ст. Бандери, 12, 79013, м. Львів,
е-mail: qmconference@ukr.net,
тел.: (032) 258-22-24.

Приєднані файлиРозмір
Інформаційне повідомлення конференції281.17 KB