Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

VI Міжнародна науково-технічна конференція «Захист інформації і безпека інформаційних систем»

Організатори запрошують взяти участь у VІ Міжнародній науково-технічній конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем», яка відбудеться 1–2 червня 2017 року в Національному університеті «Львівська політехніка».

Метою конференції є:

  • обмін досвідом та ідеями між науковцями, які представляють різні наукові школи (як українські, так і зарубіжні);
  • стимулювання творчої фахової діяльності молодих науковців;
  • створення сприятливих умов для доведення до міжнародної наукової спільноти результатів роботи українських науковців.

До участі у конференції запрошують авторів оригінальних (не опублікованих раніше) доповідей, які описують результати досліджень у таких галузях:

  1. Управління інформаційною безпекою
  2. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах
  3. Криптографічні та стеганографічні методи захисту інформації
  4. Технічний захист інформації
  5. Захист інформації в кібер-фізичних системах

Цьогоріч на конференції відкрито нову секцію «Захист інформації в кібер-фізичних системах». У межах робочих засідань секції заплановано дослідити особливості та проблематику методів і засобів захисту інформації в багаторівневих кібер-фізичних системах, які об’єднують кібернетичний та фізичний простори методом інтеграції обчислювальних та фізичних процесів за допомогою давачів і виконавчих пристроїв. Для участі в роботі секції приймають доповіді, присвячені дослідженню зазначеної проблематики.

Матеріали доповідей, розглянуті та прийняті програмним комітетом, будуть видані у збірнику матеріалів конференції. Кращі доповіді на конференції будуть рекомендовані до друку у фахових виданнях, зокрема у випуску Вісника Національного університету «Львівська політехніка», серія «Автоматика, вимірювання та керування».