Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Підготовка фахівців з наданням професійної кваліфікації «Викладач хімії»

На кафедрі відповідно до наказу № 146-03 від 22.09.2016р. «Про підготовку фахівців зі спеціальностей університету з наданням професійної кваліфікації «Викладач», проводиться підготовка фахівців з наданням професійної кваліфікації «Викладач хімії». 

Факультативний блок включає такі дисципліни: 

 • професійна педагогіка;
 • методика тестування;
 • психопедагогіка виховної роботи;
 • методика викладання хімії (загальна та неорганічна хімія);
 • методика викладання хімії (органічна хімія);
 • курсова робота з професійної педагогіки;
 • курсова робота з методики викладання хімії;
 • педагогічна практика.

Компетентності та програмні результати навчання, які здобувають студенти для присвоєння професійної кваліфікації «Викладач хімії» при вивченні дисциплін факультативного блоку педагогічного спрямування.

Компетентності: 

 1. Здатність визначати зміст навчання для навчального заняття з урахуванням принципів формування змісту професійно освіти, використовуючи навчально-плануючу документацію для складання плану-конспекту навчального заняття.
 2. Здатність обирати методи професійного навчання відповідно до змісту навчання в умовах теоретичного та виробничого навчання, використовуючи існуючі форми організації навчання в професійно-технічному навчальному закладі та враховуючи психофізіологічні основи формування професійних умінь і навичок.
 3. Здатність застосовувати оптимальні методи контролю знань учнів в умовах теоретичного і виробничого навчання, використовуючи методику складання завдань для перевірки різного рівня засвоєння.

Програмні результати навчання:

 1. Знання закономірностей, принципів, форм, методів та засобів професійного навчання та методичних вимог до підготовки та проведення навчальних занять різних організаційних форм.
 2. Володіння уміннями проектувати зміст навчання, розробляти та використовувати дидактичні засоби методичного супроводу навчального заняття.
 3. Володіння практикою передачі фахових знань, уміннями аналізувати та визначати цілі навчального заняття на основі теоретичних підходів у методиці професійної освіти.

Працевлаштовані випускники:

 1. Шклярська Марта, м.Винники, ЗОШ № 47, 
 2. Вербицька Ольга, м. Винники, ЗОШ «Берегиня».
Оновлено 3 тижн 3 дн тому