Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Історія кафедри фотограмметрії та геоінформатики

В 1956 році у Львівському політехнічному інституті започаткована підготовка інженерів за спеціальністю «аерофотогеодезія» (так називалась теперішня спеціальність «фотограмметрія»). Перший набір становив 25 осіб, а підготовка велась на кафедрі «Інженерна геодезія». В 1963 р. в Політехніці була відкрита кафедра аерофотогеодезії, яка й стала випусковою за однойменною спеціальністю. Завідувачами були доцент Лисичанський О.С. (1963-1967), професор Фінковський В.Я. (1967-1986), доцент Кравцов М.І. (1987-1989). За цей час кафедра підготувала більше тисячі інженерів-фотограмметристів, які успішно працювали та працюють на величезних просторах від Львова до Магадана, від Якутська до Душанбе. Багато з них стало керівниками великих геодезичних підприємств.

З 1989 р. по даний час завідувачем кафедри є професор Дорожинський О.Л.
В 2003 р. кафедра отримала назву «Фотограмметрії та геоінформатики», і є випусковою з двох спеціальностей «Фотограмметрія і дистанційне зондування» та «Геоінформаційні системи і технології» (з 1992 р.). За цей період кафедра підготувала біля 800 спеціалістів та магістрів, а також військових фахівців зі спеціальності «фотограмметрія».
Кафедра підготувала потужний кадровий потенціал вищої кваліфікації – захищено 7 докторських та біля 50-ти кандидатських дисертацій. Серед викладачів кафедри є професори Бурштинська Х.В., Глотов В.М., кандидати наук Іванчук О.М., Шкурченко Ю.В., Тумська О.В., Колб І.З., Процик М.Т. та інші. Діє докторантура та аспірантура.

Викладачі кафедри опублікували 5 підручників, 12 навчальних посібників, 10 наукових монографій та більше двох тисяч наукових статей.

Кафедра веде активну міжнародну діяльність, співпрацюючи з університетами Центральної та Західної Європи, веде обмін викладачами, проводить міжнародну конференцію «Кадастр, фотограмметрія та геоінформатика – сучасний стан і перспективи розвитку» (з періодичністю один раз на два роки).

Кафедра має сучасні навчальні лабораторії, які забезпечують високий рівень підготовки фахівців з фотограмметрії та геоінформатики.

Оновлено 3 years 5 міс тому