Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Партнери кафедри

Партнери кафедри фінансів

 

АТ «Ощадбанк»

Співпраця в межах угоди (№ 68-102-100 від 05/10/2017р.), що спрямована на задоволення потреб підготовки висококваліфікованих кадрів для фінансово-кредитної та банківської системи України. Створення передумов для здійснення організації ефективної підготовки сучасних фахівців шляхом безперервного багаторівневого процесу навчання з високим рівнем теоретичних знань із фундаментальних і спеціальних дисциплін, практичних навичок, обміну досвідом роботи

 

Кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Співпраця в межах угоди з метою об'єднання зусиль і можливостей у підготовці молодих висококваліфікованих фахівців та наукових кадрів, проведення наукових досліджень і інтеграції науки і освіти

 

Національний гірничий університет Міністерства освіти та науки України

Договір з метою співробітництва та встановлення ділових взаємовигідних відносин між кафедрою економічного аналізу та фінансів Національного гірничого університету та кафедрою фінансів Національного університету «Львівська політехніка» щодо підвищення якості навчального процесу, науково-дослідних робіт, підготовки фахівців та інформованості сторін.

 

Вища Торгова школа ім. Б.Марковскего м. Кельце (Республіка Польща)

Асоціація міжнародної інтеграції та сприяння розвитку ділового партнерства м. Львів,

Договір з метою налагодження дружніх зав’язків та взаємовигідної співпраці

 

Донецький університет економіки та права

Договір з метою встановлення ділових взаємовигідних відносин між кафедрою фінансів Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка” МОН України та кафедрою фінансів ДонУЕП з наукової, навчальної та навчально-методичної роботи для підвищення якості підготовки фахівців та інформованості сторін в інтересах розвитку вищої освіти України.

 

Кафедра банківської справи Університету банківської справи НБУ

Кафедра банківської справи Тернопільського національного економічного університету

Кафедра банківської справи Львівського інституту банківської справи УБС НБУ

Кафедра фінансів Інституту підприємництва та перспективних технологій НУ «ЛП»

Кафедра банківської справи Львівської комерційної академії

Договір про міжкафедральне співробітництво у навчально-методичній та науковій роботі у рамках науково-навчального комплексу «ЕКОНОМОСВІТА»

Оновлено 1 рік 4 міс тому