Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Кафедра фізичної та колоїдної хімії

В.о. завідувача кафедри: д.х.н., проф. Сергеєв Валентин Вікторович
Заступник завідувача кафедри: к.х.н., доц., Герасимчук Сергій Ігорович
Адреса: 

пл.Св. Юра, 3/4, 8 -й н.к., кім. 141

Номер(и) телефону: 
(032) 258-23-40
E-mail: 
vsergeev [at] lp.edu.ua
valentyn.v.sergeyev [at] lpnu.ua