Вступ 2019: рейтингові списки
 

Наукова діяльність кафедри фізичного виховання

Кафедра фізичного виховання налічує 45 викладачів на 41 штатній посаді. З них : 1- зав. кафедри, доктор наук, професор; 7 — доцентів, з них: 5 кандидати наук; 23 — старших викладачів; 10- викладачів. Наукову роботу викладачі кафедри здійснюють за напрямом: Фізичне виховання і спорт студентської молоді
У 2012 році викладачами кафедри опубліковано у державних наукових виданнях — 44, з них: 26 ваківські, видано 4 навчальних посібника (укладачі: доц. Блавт О.З.(2); доц. Козіброда Л.В. — (2). Викладачі кафедри прийняли участь з доповідями: у 4 міжнародних науково — практичних конференціях (6 доповідей), у 4 Всеукраїнських конференціях — 14 доповідей, проведено 3 наукових семінари кафедри, де заслухано 6 доповідей. Проведено 70-у студентську науково-технічну конференцію, на якій заслухано 47 доповідей, 11 з яких рекомендовано до друку у збірник студентських наукових робіт ІГСН.
Непогані результати кафедри у напрямку винахідницької діяльності:

  1. Подані заявки на видачу патентів: Заявка № u 201208117 від 02.07.12р. Спосіб оцінювання статичної силової витривалості. Корягін В. М., Бріскін Ю. А., Сушинський О. Є., Блавт О. З. Заявка № u 201208122 від 02.07.12р. Спосіб оцінювання просторових параметрів рухів. Корягін В. М., Бріскін Ю. А., Сушинський О. Є., Блавт О. З.
  2. Отримані рішення про видачу: Заявка № u 201114429 від 06.12.11р. Спосіб моніторингу рівня збереженої сили верхніх кінцівок. Бріскін Ю. А., Корягін В. М., Передерій А. В., Сушинський О. Є., Блавт О. З., Розторгуй М. С. 2. Заявка № u 20111358 від 26.09.11 р. Спосіб багатоканального моніторингу частоти серцевих скорочень. Корягін В.М., Брискін Ю.А., Голяка Р.Л., Сушинський О.Є., Блавт О.З., Дубінін А.Д.*, Петрищак В.С.*
  3. Заявка № u 201111360 від 26.09.11р. Спосіб визначення стану рухомості суглобів Корягін В. М., Бріскін Ю. А., Окуп Ю.Б., Сушинський О.Є., Блавт О.З., Петрищак В.С.*
  4. Отримані охоронні документи: Патент на корисну модель № 68771. Спосіб багатоканального моніторингу частоти серцевих скорочень. Корягін В. М., Бріскін Ю. А., Голяка Р. Л.. Сушинський О. Є., Блавт О. З., Дубінін А. Д.*, Петрищак В. С.*. Бюлетень № 7 від 10.04. 2012р.

Відзначив, що найбільше наукових публікацій у доц. Блавт О.З. — 20; проф. Корягіна В.М. — 10; ст. викл. Людовик Т.В. — 5 публ. У 2012 році показники наукової роботи в цілому не погані, більшість викладачів видали наукові розробки, Блавт О.З. захистила дисертацію і отримала посвідчення кандидата наук, Стадник В.В. вступив до аспірантури університету фізичної культури.

Оновлено 3 years 2 міс тому