Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Наукова діяльність кафедри хімічної технології силікатів

Наукова діяльність кафедри та її результати завжди були високо оцінені як виробничниками, так і науковцями різних держав.

У різний період існування кафедри викладачі, аспіранти, наукові працівники розробили:

  • технологію підвищення експлуатаційних властивостей скловиробів шляхом газотермічної обробки;
  • ресурсо- та енергоощадну технологію одержання керамзитового гравію;
  • склади мас для виробництва керамічної плитки різного призначення;
  • дахівки з використанням глинистої сировини, золошлаків Прикарпаття;
  • малоенергомісткі багатокомпонентні в’яжучі речовини та вироби на їх основі, які передбачають використання активних мінеральних добавок, добавок-наповнювачів на основі традиційних, а також нових видів техногенних матеріалів і місцевої сировини.

На сьогодні скоротилася кількість підприємств будівельної галузі, а відтак і потенційних замовників госпдоговорів. У зв’язку з цим змінилася й тематика досліджень. Відбувся перехід від багатотоннажних виробництв до малосерійних окремих виробів та новітніх технологій. Останнім часом були модернізовані лабораторії скла, кераміки, в’яжучих. Створена нова сучасна лабораторія хімічного та рентгенофазового аналізів сировини та синтезованих матеріалів на її основі.

Окремим напрямком досліджень можна вважати розробку технології золь-гель-синтезу тонкошарових поліфункціональних покриттів під керівництвом Ярослава Вахули. Так, на основі розчинних силікатів за золь-гель-технологією одержані корозійностійкі (Віктор Васійчук, Марта Кузнецова) та електроізоляційні (Анна Романів) склоподібні та склокристалічні покриття на стальні підклади. Ці результати були узагальнені у вигляді докторської дисертації Ярослава Вахули.

Окрема група молодих науковців освоїла різні способи синтезу та модифікування нанодисперсних порошків для технічної кераміки (Ірина Луцюк, Ірина Борщишин, Христина Бесага). Узагальнення отриманих результатів та їх глибокий аналіз дали змогу Ірині Луцюк захистити докторську дисертацію.

Важливі наукові дослідження здійснює група науковців, які скеровані на синтез штучних цеолітів (Мирон Пона, Іван Солоха), гідросилікатів кальцію для воластонітової кераміки (Зенон Боровець), ефективних теплоізоляційних матеріалів (Роман Семеген).

Доцент кафедри Тарас Жеплинський розробив новий метод гартування листового скла. Цей метод дає змогу зміцнювати листове скло тонких номіналів та є значно ефективнішим в економічному плані. 

Сьогодні науково-дослідна робота кафедри виконується у рамках госпдоговорів, дисертаційних робіт аспірантів, магістерських кваліфікаційних робіт. Виконанням наукових досліджень охоплені усі викладачі кафедри.

Оновлено 1 рік 1 міс тому