Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Напрями підготовки, конкурсні предмети та спеціальності інституту адміністрування та післядипломної освіти

Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти ПРОПОНУЄ:

Підготовку бакалврів

  • вища освіта за ОПП «Бакалавр» за денною формою навчання на базі повної середньої школи за спеціальніттю «Публічне управління та адміністрування»
  • вища освіта за ОПП «Бакалавр» за скороченим терміном навчання з акредитованих в університеті спеціальностей випускникам ВНЗ І, II рівнів акредитації та вищих професійних технічних закладів, за умови відповідності обраної спеціальності набутій спеціальності, а також, які бажають навчатися за іншою спеціальністю, та за наявності диплому молодшого спеціаліста, здобути вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за скороченим терміном навчання за заочною формою з акредитованих в університеті спеціальностей.

Підготовка спеціалістів

Вища освіта за освітньо-професійною програмою «Спеціаліст»  фахівцям з
дипломом бакалавра будь-якого напряму підготовки, з дипломом спеціаліста чи магістра будь-якої спеціальності, а також дипломом про вищу освіту з будь-якої спеціальності, отриманим до запровадження ступеневої освіти здобути наступну вищу освіту за освітньо-професійною програмою «Спеціаліст».

Підготовку магістрів

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» випускникам ВНЗ з дипломом бакалавра, спеціаліста чи магістра будь-якого фаху.

Форма навчання — денна, заочна.

Терміни підготовки магістр: денна, заочна  – 1,5 роки

 

 

Спеціальність (ОКР «Магістр»)

Спеціалізація(ОКР «Магістр»)

Менеджмент

Управління проектами
Управління фінансово-економічною безпекою

Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент
Управління у сфері економічної конкуренції
Оновлено 8 міс 1 день тому