Вчена рада інституту адміністрування та післядипломної освіти

Голова Вченої ради

Яськов Віктор Васильович (Yaskov Victor) – к.т.н., доцент, директор інституту адміністрування та післядипломної освіти

Вчений секретар

Квіт Роман Іванович (Kvit Roman) – к.ф-м н, доцент, заступник директора інституту адміністрування та післядипломної освіти.

Склад Вченої ради інституту

 1. Яськов Віктор Васильович (Yaskov Victor) – к.т.н., доцент, директор інституту адміністрування та післядипломної освіти;
 2. Білоус Олександр Петрович (Bilous Oleksandr) – к.е.н., заступник директора інституту адміністрування та післядипломної освіти, декан базової та повної вищої освіти;
 3. Квіт Роман Іванович (Kvit Roman) – к.ф-м н, доцент, заступник директора інституту адміністрування та післядипломної освіти;
 4. Поплавська Жанна Василівна (Poplavska Zhanna) – д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки;
 5. Подольчак Назар Юрійович (Podolchak Nazar ) – д.е.н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту;
 6. Ільчук Павло Григорович (Ilchuk Pavlo) – д.е.н., професор, завідувач кафедри технологій управління;
 7. Фещур Роман Васильович (Feshchur Roman) – к.е.н., професор;
 8. Захарчук Мар’яна Євгенівна (Zakharchuk Mariana) – к.пед.н., керівник Лінгвістично-освітнього центру;
 9. Скорик Галина Іванівна (Skoryk Halyna) – к.е.н., доцент;
 10. Пушак Галина Іванівна (Pushak Halyna) – к.е.н., доцент;
 11. Білик Олена Іванівна (Bilyk Olena) – к.е.н., доцент;
 12. Карковська Вероніка Ярославівна (Karkovska Veronika) – к.е.н., доцент;
 13. Іличок Богдан Іванович (Ilychok Bohdan) – к.е.н., доцент, голова профбюро працівників інституту;
 14. Дума Олег Ігорович (Duma Oleh) – асистент, голова ради молодих науковців інституту адміністрування та післядипломної освіти;
 15. Чорний Володимир Борисович (Chornyi Volodymyr) – студент, голова Колегії та профбюро студентів інституту;
 16.  Колісник Наталія Олександрівна (Kolisnyk Nataliia) – студентка;
 17. Паньків Ірина Степанівна (Pankiv Iryna) – студентка.
Оновлено 3 дн 6 год тому
Оновлено 7 год 17 хв тому
Оновлено 7 год 55 хв тому
Оновлено 9 год 21 хв тому
Оновлено 10 год 8 хв тому