Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Ознайомча інформація про інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола

Навчально-науковий інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В’ячеслава Чорновола складається з шести кафедр:

 • туризму;
 • прикладної екології та збалансованого природокористування;
 • менеджменту природоохоронної діяльності;
 • економіки довкілля і природних ресурсів;
 • загальної екології та екоінформаційних систем;
 • екологічної безпеки та аудиту.

В інституті передбачається підготовка фахівців за бакалаврськими напрямами "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", "Туризм", "Менеджмент" для яких "Переліком спеціальностей", затвердженим Кабінетом Міністрів України від 27 серпня 2010 р. за № 787 передбачено магістерські програми:

 • екологія та охорона навколишнього середовища;
 • прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями);
 • екологічна безпека;
 • екологічний контроль та аудит;
 • радіоекологія;
 • заповідна справа;
 • менеджмент природоохоронної діяльності;
 • туризмознавство (за видами).

У галузі знань "Специфічні категорії" також передбачені магістерські спеціальності "Економіка довкілля і природних ресурсів", "Екологічна політика та право". Навчальний процес в інституті забезпечують 10 докторів наук, професорів і понад 40 кандидатів наук, доцентів, які працюють на кафедрах. Передбачено розвиток низки напрямів наукових досліджень, зокрема:

 • Екологічне приладобудування – створення нового покоління інформаційно-вимірювальних технологій для експресконтролю середовищ, екологічного моніторингу довкілля та оцінювання динаміки змін екосистем, розроблення методів і засобів очищення питної води, водних стоків тощо.
 • Інформаційні системи – створення інформаційних систем фонового екологічного моніторингу та комп’ютерної екологічної безпеки водних об’єктів Львівщини.
 • Екологічний моніторинг – оцінювання якості води та динаміки змін водних екосистем, токсикогенних забруднень ґрунтів важкими металами та їх солями в західному регіоні України, екологічний моніторинг гідросфери природ- них заповідників.

Зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище, створення екологічно безпечних умов розвитку можливе лише за рахунок вдосконалення існуючих, створення нових екологічно безпечних технологій та устаткування, дослідження та впровадження сучасних методів очищення газових викидів, рідких стоків, переробки та утилізації твердих відходів. Ці заходи дають змогу покращити стан навколишнього середовища, а, отже, створити умови для розвитку комплексу туристичних послуг у регіоні. В інституті створені всі умови для підготовки спеціалістів та магістрів. Навчальний процес здійснюється на базі обладнаних сучасними приладами лабораторій, комп’ютерного класу. Під час практики найкращих студентів залучають до виконання виробничих завдань та науково-дослідної роботи. Навчальну практику студенти проходять на відпочинкових базах в м. Алушта (Крим), сел. Славське, сел. Морське (Миколаївської обл.), в м. Шацьк, в с. Розлуч. Кращі студенти, магістри та аспіранти мають змогу навчатися або стажуватися у престижних вищих навчальних закладах Швеції, Німеччини, Польщі, Словаччини та інших держав, з якими інститут має угоди про співпрацю. Тому для реалізації природоохоронної діяльності, утвердження засад сталого розвитку, інформаційного та комп’ютерного забезпечення екологічного моніторингу та контролю, розвитку туризму та надання туристично-рекреаційних послуг, у регіоні потрібні спеціалісти з ґрунтовною комп’ютерною та екологічно- економічною підготовкою, які б могли працювати у різних сферах:

 • державних структурах;
 • органах місцевого самоврядування;
 • промислових підприємствах;
 • сільському та лісовому господарстві;
 • санаторно-курортних закладах;
 • на митницях;
 • в екологічних інспекціях;
 • науково-дослідних і навчальних установах.
Оновлено 1 year 1 тижд тому