Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Програми додаткового вступного випробування у формі співбесіди

Програми додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання за освітніми програмами підготовки спеціалістів та магістрів на основі диплому бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом) Інституту енергетики та систем керування.

Код спеціальності
Спеціальність
Спеціалізація*
141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні станції
Електричні системи і мережі
Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)
Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
Енергетичний менеджмент
Електричні машини та апарати
Електротехнічні системи і комплекси транспортних засобів
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Електропобутова техніка
144
Теплоенергетика Теплоенергетика
Теплові електричні станції
151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами

*Інформація для завантаження у приєднаних файлах (.pdf).

Оновлено 10 міс 11 год тому