Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Програми додаткового вступного випробування у формі співбесіди

Програми додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання за ОПП підготовки магістрів на основі диплому бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом) Інституту хімії та хімічних технологій.

Код спеціальності

Спеціальність

Спеціалізація*

133

Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів

161

Хімічні технології та інженерія Процеси і обладнання хімічних виробництв
Технічна електрохімія
Хімічні технології високомолекулярних сполук
Хімічні технології неорганічних речовин
Хімічні технології органічних речовин
Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

162

Біотехнології та біоінженерія Фармацевтична біотехнологія

181

Харчові технології Технології продуктів бродіння і виноробства

226

Фармація Технології фармацевтичних препаратів

*Інформація для завантаження у приєднаних файлах (.pdf).

Оновлено 10 міс 2 тижн тому