Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Програми вступних випробувань з фахових дисциплін

Програми дисциплін фахового спрямування з яких проводиться вступне випробування при вступі на навчання за освітніми програмами підготовки підготовки «спеціаліст», «магістр» Інституту хімії та хімічних технологій.

Код спеціальності
Спеціальність
Спеціалізація*
133
Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів
161
Хімічні технології та інженерія Процеси і обладнання хімічних виробництв
Технічна електрохімія
Хімічні технології високомолекулярних сполук
Хімічні технології неорганічних речовин
Хімічні технології органічних речовин
Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
162
Біотехнології та біоінженерія Фармацевтична біотехнологія
181
Харчові технології Технології продуктів бродіння і виноробства
226
Фармація Технології фармацевтичних препаратів

*Інформація для завантаження у приєднаних файлах (.pdf).

Оновлено 9 міс 4 тижн тому