Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Вчена рада інституту хімії та хімічних технологій

Голова Вченої ради

Скорохода Володимир Йосипович (Skorohoda Volodymyr) - д.т.н., професор Номер телефону: +38(032) 258-22-15

Вчений секретар

Гумінілович Руслана Ростиславівна ( Ruslana Guminilovych) - кандидат хімічних наук, асистент Номер телефону: Службовий e-mail: guminilovych@gmail.com

Склад вченої ради інституту

 1. Ятчишин Йосип Йосипович (Josyph Yatchyshyn), д.х.н, професор;
 2. Скорохода Володимир Йосипович (Skorohoda Volodymyr), д.т.н., професор кафедри хімічної технології переробки пластмас, в.о. директора ІХХТ;
 3. ( Ruslana Guminilovych) - кандидат хімічних наук, асистент;
 4. Дзіняк Богдан Остапович (Bogdan Dzinyak), д.т.н., доцент кафедри технологіїорганічних продуктів, заступник директора ІХХТ;
 5. Знак Зеновій Орестович (Zenoviy Znak), д.т.н., професор кафедри хімії і технології неорганічних речовин, заступник директора ІХХТ;
 6. Атаманюк Володимир Михайлович (Volodymyr Atamanyuk), д.т.н., професор, завідувач кафедри хімічної інженерії;
 7. Братичак Михайло Миколайович (Mikhail Bratychak), д.т.н., професор, завідувач кафедри хімічної технології переробки нафти і газу;
 8. Вахула Ярослав Іванович(Vakhyla Jaroslav), д.т.н., професор, завідувач кафедри хімічної технології силікатів;
 9. Воронов Станіслав Андрійович (Voronov Stanislav), д.х.н., професор, завідувач кафедри органічної хімії;
 10. Гринишин Олег Богданович (Oleh Hrynyshyn), д.т.н., професор кафедри хімічної технології переробки нафти і газу, заступник директора ІХХТ;
 11. Новіков Володимир Павлович (Novikov Volodymyr), д.х.н., професор, завідувач кафедри біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології;
 12. Піх Зорян Григорович (Pikh Zoryan), д.т.н., професор, завідувач кафедри технології органічних продуктів;
 13. Сергеєв Валентин Вікторович (Sergeyev Valentin), д.х.н., професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії;
 14. Старчевський Володимир Людвікович (Starchevsky Volodymyr), д.т.н., професор, завідувач кафедри загальної хімії;
 15. Суберляк Олег Володимирович (Suberliak Oleg), д.т.н., професор, завідувач кафедри хімічної технології переробки пластмас;
 16. Яворський Віктор Теофілович (Javorskiy Viktor), д.т.н., професор, завідувач кафедри хімії і технології неорганічних речовин;
 17. Губицька Ірина Іванівна (Hubytska Iryna), к.х.н., доцент кафедри біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології;
 18. Панченко Юрій Васильович (Panchenko Juriy),к.х.н., доцент кафедри органічної хімії;
 19. Іващук Олександр Сергійович (Ivashchut Oleksandr), к.т.н., с.н.с.асистент кафедри хімічної інженерії;
 20. Балита Дмитро Романович (Dmytro Balyta) студент;
Оновлено 7 міс 3 тижн тому