Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Вчена рада інституту хімії та хімічних технологій

Голова Вченої ради

Скорохода Володимир Йосипович (Skorohoda Volodymyr) - д.т.н., професор. 

Номер телефону: +38(032) 258-22-15

e-mail: ixxt.rada@lpnu.ua

Вчений секретар

Гумінілович Руслана Ростиславівна ( Ruslana Guminilovych) - кандидат хімічних наук, асистент.

 

 

Склад вченої ради інституту

 1. Скорохода Володимир Йосипович (Skorohoda Volodymyr), д.т.н., професор, директор ІХХТ;
 2. Дзіняк Богдан Остапович (Bohdan Dzinyak), д.т.н.,  професор кафедри технології органічних продуктів, заступник директора ІХХТ;
 3. Знак Зеновій Орестович (Zenoviy Znak), д.т.н., професор  кафедри хімії і технології неорганічних речовин, заступник директора ІХХТ;
 4. Гринишин Олег Богданович (Oleh Hrynyshyn), д.т.н., професор кафедри хімічної технології переробки нафти і газу, заступник директора ІХХТ;
 5. Атаманюк Володимир Михайлович (Volodymyr Atamanyuk), д.т.н., професор, завідувач кафедри хімічної інженерії;
 6. Братичак Михайло Миколайович (Mikhail Bratychak), д.х.н., професор, завідувач кафедри хімічної технології переробки нафти і газу;
 7. Вахула Ярослав Іванович(Vakhyla Jaroslav), д.т.н., професор, завідувач кафедри хімічної технології силікатів;
 8. Воронов Станіслав Андрійович (Voronov Stanislav), д.х.н., професор, завідувач кафедри органічної хімії;
 9. Новіков Володимир Павлович (Novikov Volodymyr), д.х.н., професор, завідувач кафедри біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології;
 10. Піх Зорян Григорович (Pikh Zoryan), д.х.н., професор, завідувач кафедри технології органічних продуктів;
 11. Сергеєв Валентин Вікторович (Sergeyev Valentin), д.х.н., професор, в.о. завідувача кафедри фізичної та колоїдної хімії;
 12. Старчевський Володимир Людвікович (Starchevsky Volodymyr), д.т.н., професор, завідувач кафедри загальної хімії;
 13. Суберляк Олег Володимирович (Suberliak Oleg), д.х.н., професор, завідувач кафедри хімічної технології переробки пластмас;
 14. Яворський Віктор Теофілович (Javorskiy Viktor), д.т.н., професор, завідувач кафедри хімії і технології неорганічних речовин;
 15. Ятчишин Йосип Йосипович (Josyph Yatchyshyn), д.х.н, професор, завідувач кафедри аналітичної хімії;
 16. Губицька Ірина Іванівна (Hubytska Iryna), к.х.н., доцент кафедри біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології;
 17. Панченко Юрій Васильович (Panchenko Juriy),к.х.н., доцент кафедри органічної хімії;
 18. Іващук Олександр Сергійович (Ivashchut Oleksandr), к.т.н., с.н.с., асистент кафедри хімічної інженерії;
 19. Гумініловіч Руслана Ростиславівна (Ruslana Guminilovych) - кандидат хімічних наук, асистент;
 20. Балита Дмитро Романович (Dmytro Balyta) студент.
Оновлено 5 міс 1 тижд тому