Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Програми додаткового вступного випробування у формі співбесіди

Програми додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками на навчання за ОПП «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю Інституту комп'ютерних технологій, автоматики та метрології.

Інформація для завантаження у приєднаних файлах (код та назва спеціальності, .pdf).

Оновлено 18 год 14 хв тому