Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Міжнародна діяльність кафедри іноземних мов

 1. Співпраця з Корпусом Миру Сполучених Штатів Америки

У 2011 р. укладено угоду між Корпусом Миру Сполучених Штатів Америки в Україні та Національним університетом «Львівська політехніка» про співпрацю в рамках Проекту навчання англійської мови. В рамках угоди передбачається:

 • реалізація проекту «Викладання англійської мови як іноземної» Корпусу Миру США в Україні;
 • з допомогою волонтерів Корпусу Миру підвищити якісний рівень викладання англійської мови, ріст навчальних досягнень студентів з англійської мови;
 • допомогти у створенні сучасної інформаційно-методичної ресурсної бази з викладання англійської мови;
 • підвищити рівень професійної майстерності викладачів.

Результати співпраці. В рамках дії даної співпраці працівники кафедри ІМ спільно з волонтерами Корпусу Миру Байроном Вільямсом і Гленном Андерсоном провели:

 • Міжнародні навчальні семінари «Розвиток проектної діяльності» для волонтерів Корпусу Миру та їхніх українських партнерів (22-23.03.2012 р.) та «Розвиток та управління проектами» (12-13.03. 2013 р.);
 • подано заявку на грант в Агентство США з міжнародного розвитку (2012 р.);
 • здійснено редагування навчально-методичних розробок кафедри в тому числі підручника «Англійська мова для дизайнерів» (2012 р.);
 • щотижневі методичні тренінг-семінари для викладачів кафедри іноземних мов «Developing Effective Communication Skills» (2017 р.);
 • факультативні курси для студентів Львівської політехніки «English Speaking Club» (2017-2018 рр.);
 • щотижневі методичні тренінг-семінари для викладачів Інституту гуманітарних та соціальних наук «Topic Conversational Skills for Teachers» (2017 р.);
 • літні англомовні табори для викладачів та студентів Львівської політехніки на базі Навчально-оздоровчого табору «Політехнік-2» у с. Славське та «Політехнік-4» у с. Зозулі (2016-2018 рр.).
 1. Співпраця з Британською Радою в Україні

​З 2014 р. кафедра ІМ бере участь у Проекті «Англійська мова для університетів» в рамках співпраці між Британською Радою (Міжнародна організація Сполученого Королівства Британія із культурних відносин та освіти), Міністерством освіти і науки України і Національним університетом «Львівська політехніка. 

Результати співпраці. Відповідно до рекомендацій МОН України спільно з представниками технічних університетів України та експертами Британської Ради:

 • розроблено та впроваджено в навчальний процес нову уніфіковану навчальну програму з англійської мови професійного спрямування та програму з англійської мови для академічних цілей;
 • запроваджено співпрацю між викладачами кафедри іноземних мов та випускових кафедр Львівської політехніки, які викладають фахові дисципліни в рамках курсу «Англійська мова як засіб викладання»;
 • студенти Львівської політехніки забезпечені навчально-методичними матеріалами з англійської мови міжнародних видавництв Pearson, Longman, CUP за підтримки Британської Ради;
 • викладачі англійської мови підвищили професійний рівень за рахунок відвідування тренінгів, організованих Британською Радою в Україні, а саме ESP (Англійська мова для професійних цілей), EMA (Англійська як засіб викладання), EAP (Англійська мова для академічних цілей);
 • завідувач кафедри ІМ, проф. Мукан Н. В. та координатор з науково-дослідної роботи доц. Байбакова І. М. взяли участь у Симпозіумі для викладачів кафедр іноземної мови професійного спрямування та виступили з презентацією «Проект Британської ради в Україні «Англійська мова для університетів»: досвід Львівської політехніки», Київ (07.12.17 ‒ 09.12.17);
 • доцент кафедри ІМ Жорняк Н. Є. в якості тренера Британської Ради провела п’ять 35-годинних курсів «English for Specific Purposes».
 1. Співпраця з Pearson Education

В рамках співпраці у 2012 р. проведено Міжнародний науково-методичний семінар «Нова роль та завдання викладача англійської мови в сучасних умовах» за участю міжнародного тренера Девіда Като та доцентів кафедри ІМ Мукан Н. В., Байбакова І. М., Голощук С. Л. 

У 2014 р. видавництво Pearson Longman, Dinternal-Book організувало семінар «Англійська мова як іноземна», за участю викладачів з Великої Британії, викладачів і студентів Національного університету «Львівська політехніка».

З 2015 до 2017 р. при кафедрі ІМ під керівництвом доц. Гаврилюк М. В. працював центр тестування Pearson Tests of English (PTE) для складання міжнародного екзамену із загальної англійської, призначеного для оцінки рівня володіння англійською мовою.

 1. Співпраця в рамках міжнародного проекту ERASMUS+ «DocHub»

З 2016 р. кафедра ІМ разом з іншими кафедрами Національного університету «Львівська політехніка» бере участь у виконанні проекту ERASMUS+ «DocHub» «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України» під керівництвом д.е.н., проф. Олексів Ігора Богдановича та у партнерстві з Університетом Тампере (University of Tampere), Фінляндія. Термін дії угоди про співпрацю: 15.10.2016-14.10.2019 рр.

Результати співпраці. В рамках співпраці завідувач кафедри ІМ Мукан Н. В. та доц. Байбакова І. М. пройшли наукове стажування в Університеті Тампере (Фінляндія) (04.02.2017 − 11.02.2017). Працівники кафедри ІМ (завідувач кафедри Мукан Н. В., доц. Байбакова І. М., доц. Гаврилюк М. В., викл. Зінчук І. В.) уклали навчальну програму «DocHub — Advanced English for Academic Communication», а також відвідали у 2017-2018 рр. тренінг-семінари «Training in advanced academic writing course design including validated curricula for blended learning» (Україна, м. Миколаїв, Миколаївський національний університет ім. В. Сухомлинського) та SWOT-Analysis результатів впровадження навчальної програми Academic Communication в навчальний процес Національного університету «Львівська політехніка» (м. Київ).

Оновлено 3 міс 3 тижн тому