Вступ 2019: рейтингові списки
 

Наукова діяльність кафедри іноземних мов

Наукова діяльність – важливий аспект роботи кафедри. Професорсько- викладацький склад кафедри проводить дослідження за таким науковим напрямом:

Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту. Питання лінгвометодики і педагогіки.

Актуальними темами дослідження,  зареєстрованими в УкрІНТЕІ, є:

     1. Сучасні стратегії викладання іноземних мов у контексті комунікативно-спрямованої методології.

Координатор – канд. філол. наук, доцент Байбакова Інеса Макарівна.

Дослідження стосується впровадження холістичного комунікативного підходу до викладання іноземних мов. Ця методика успішно працює в Європі і Сполучених Штатах і базується на Британських методиках (Оксфордській та Кембріджській), які відображають  інтеграцію традиційних й інноваційних  методик.

     2. Теоретичні та прикладні питання термінологічних систем.

Координатор – канд. філол. наук, професор Задорожний Володимир Васильович.

Це наукове дослідження стосується вивчення фахової іноземної мови в комунікативному руслі на основі оглядово-пошукової роботи із науково-технічним текстовим масивом з метою засвоєння фахової інформації  через ключові слова і фрази.

     3. Лексико-семантичні аспекти фахового та художнього дискурсу.

Координатор – канд. філол. наук, доцент Гасько Олександра  Лонгінівна.

Ця тема сконцентрована на вивченні семантичної та словотвірної структури мови на основі лексикографічних джерел різних типів для системного аналізу теоретичних питань лексичної семантики та створення бази даних фахового термінологічного мінімуму для різних спеціальностей. Виконавці теми також проводять дослідження особливостей дискурсу іноземномовної комунікації.

     4. Теорія і практика розвитку освітніх систем та професійної підготовки фахівців в умовах трансформаційних суспільних процесів.

Координатор – професор, д-р пед. наук, завідувач кафедри Мукан Наталія Василівна.

Виконавці цієї теми проводять науково-педагогічні дослідження з метою використання продуктивних ідей у процесі розвитку освітніх систем. Серед систем, моделей, форм і методів професійного розвитку фахівців – Інтернет-мережа спілкування, метод колегіального развитку, рефлексивний метод та інші. 

 

Серед відомих науковців кафедри, які координують наукову роботу, слід відзначити професорів Мукан Н.В., Задорожного В.В., доцентів Байбакову І.М., Гасько О.Л., Моторного А. В.

При кафедрі іноземних мов діє аспірантура за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти».  

Кафедра іноземних мов у 2014-2015 навчальному році взяла участь у проекті «Англійська мова для університетів» за ініціативою Британської Ради, яка є партнером Міністерства освіти і науки України. Проект передбачає удосконалення знань та викладання англійської мови шляхом неперервного професійного розвитку викладачів.

Оновлено 2 years 7 міс тому