Вступ 2019: рейтингові списки
 

Навчальний процес кафедри

Основна мета навчальної роботи кафедри – висококваліфіковане навчання студентів іноземних мов на основі інноваційних методів викладання.

Навчальний процес на кафедрі зорієнтовано на удосконалення практичного курсу іноземних мов, забезпечення його комунікативного спрямування, практичне оволодіння студентами різними видами мовленнєвої діяльності відповідно до профілю майбутньої професії.  

На практичних заняттях викладачі застосовують якісно нові підходи до мовної підготовки майбутніх спеціалістів. Мультимедійні технології та інтерактивні стратегії, що запроваджуються викладачами, комунікативна методика сприяють забезпеченню досягнення рівня володіння мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра.

Про спеціальності

Кафедра іноземних мов забезпечує викладання іноземних мов для студентів Національного університету «Львівська політехніка» усіх  напрямів підготовки та спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст»,  та «магістр». Викладачі кафедри також проводять заняття у групах аспірантів, готуючи їх до складання кандидатського іспиту з іноземної мови та застосування її у науковій діяльності.

Науково-педагогічні працівники кафедри викладають такі дисципліни:

  • іноземна мова (за професійним спрямуванням);
  • іноземна мова (основна);
  • іноземна мова (латинська);
  • іноземна мова спеціальності;
  • фахова іноземна мова;
  • іноземна мова професійного спілкування;
  • ділова іноземна мова;
  • друга іноземна мова (англійська, німецька, французька, японська, польська);
  • теорія і практика перекладу;
  • перекладацька практика.

Навчальний процес здійснюється згідно з навчальними планами та робочими програми відповідних дисциплін.

Студенти з високим рівнем знань завершують вивчення іноземних мов захистом дипломних робіт іноземною мовою.  

Секція мовної підготовки іноземних студентів забезпечує викладання курсу “Українська мова як іноземна” для студентів-іноземців протягом I-VII семестрів (702 год) та для іноземних аспірантів І року навчання (240 год).

Додаткові можливості

Здатність спілкуватись англійською мовою створює умови для гармонійного розвитку фахівця і його працевлаштування на міжнародному ринку праці. Найефективніше вивчення іноземної мови здійснюється у мовному середовищі. У співпраці із Корпусом миру США в Україні кафедра ІМ реалізовує такі проекти як спільне проведення занять з англійської мови, факультативні курси «Фільми і музика», «Підготовка до програми обміну для студентів», «Лідерство», літня мовна школа. На базі навчально-оздоровчого табору «Політехнік - 2», що знаходиться у смт. Славське, студенти не тільки удосконалюють навички мовлення англійською мовою, але й відпочивають.

Про рівень мовної підготовки студентів свідчить той факт, що випускники університету успішно працюють за фахом не лише в Україні, але і за кордоном.

Оновлено 2 years 7 міс тому