Програми додаткового вступного випробування у формі співбесіди

Програми додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання за за освітніми програмами підготовки магістрів на основі диплому бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом) Інституту економіки та менеджменту.

Код спеціальності

Спеціальність

Спеціалізація

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка

051

Економіка

Економіка  підприємства

Прикладна економіка

Управління персоналом та економіка праці

Економіка та управління будівництвом

075

Маркетинг

Маркетинг

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Менеджмент інноваційної діяльності

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Управління митною діяльністю

Логістика

Управління інноваційною діяльністю

Бізнес-адміністрування

*Інформація для завантаження у приєднаних файлах (.pdf)

Оновлено 3 дн 6 год тому
Оновлено 7 год 12 хв тому
Оновлено 7 год 50 хв тому
Оновлено 9 год 16 хв тому
Оновлено 10 год 2 хв тому