Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Напрями підготовки, конкурсні предмети та спеціальності інституту права та психології на 2017 рік

Спеціальність Конкурсні предмети та вступні випробування Ліцензований обсяг
денна форма навчання заочна форма навчання

Освітній ступінь «Бакалавр»

Право
 • українська мова та література;
 • історія України;
 • математика/іноземна мова/георграфія.
300 100
Психологія
 • українська мова та література;
 • біологія/іноземна мова;
 • історія України
150 60
Журналістика
 • українська мова та література;
 • творчий конкурс (написання самостійної творчої праці);
 • історія України
50 40
Професійна освіта На основі повної середньої загальної освіти:

Спеціалізація комп’ютерні  технології:

 • математика;
 • українська мова та література;
 • фізика / іноземна мова
80 15

Спеціалізація харчові технології:

 • математика;
 • українська мова та література;
 • хімія / біологія
15 15

Спеціалізація будівництво:

 • математика;
 • українська мова та література;
 • фізика / іноземна мова
15 15

Спеціалізація машинобудування:

 • математика;
 • українська мова та література;
 • фізика / іноземна мова
- 15

На основі ОКР «Молодший спеціаліст» за результатами фахового випробування:

Спеціалізація

комп’ютерні технології

10 15

Спеціалізація

харчові технології

10 10

Спеціалізація

харчові технології

10 10

Спеціалізація машинобудування

- 15

Освітній ступінь «Магістр»

Право ЗНО 230 130
Психологія
 • іноземна мова;
 • вступне випробовування з фахових дисциплін.
50 -
Журналістика 50 -
Управління навчальним закладом 50 50
Викладач дистанційного навчання (за фахом) 35 65

 

Освітній ступінь «Бакалавр»

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їх творчих здібностей з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та коштів юридичних та фізичних осіб.

Інститут права та психології приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідної спеціальності (напряму) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на спеціальність «правознавство». Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Особа може вступити в Інститут права та психології для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю «правознавство» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування у формі співбесіди з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Спеціальність 081 «ПРАВО»

Перелік конкурсних предметів:

 • українська мова та література;
 • історія України;
 • математика / іноземна мова

Оплата:

 • денна форма навчання 14000 грн;
 • заочна форма навчання – 7200 грн.

Термін навчання – 4 роки

Спеціальність 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

Перелік конкурсних предметів:

 • українська мова та література;
 • історія України;
 • біологія / іноземна мова

Оплата:

 • денна форма навчання 6000 грн;
 • заочна форма навчання – 3900 грн.

Термін навчання – 4 роки

Професійні кваліфікації:

 • Психологія особистості;
 • Соціальна психологія життєдіяльності.

Спеціальність 061 «ЖУРНАЛІСТИКА»

Перелік конкурсних предметів:

 • українська мова та література;
 • історія України;
 • творчий конкурс (написання самостійної творчої праці)

Оплата:

 • денна форма навчання 6800 грн;
 • заочна форма навчання – 4900 грн.

Термін навчання – 4 роки

Професійні кваліфікації:

 • Телебачення і радіомовлення;
 • Інтернет ЗМІ, інформагенства, преса.

Спеціальність 015 «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА»

Перелік конкурсних предметів на основі повної середньої загальної освіти:

Спеціалізація комп’ютерні технології:

 • математика;
 • українська мова та література;
 • фізика / іноземна мова

Спеціалізація харчові технології:

 • математика;
 • українська мова та література;
 • хімія / біологія

Спеціалізація будівництво:

 • математика;
 • українська мова та література;
 • фізика / іноземна мова

Спеціалізація машинобудування:

 • математика;
 • українська мова та література;
 • фізика / іноземна мова

На основі ОКР «Молодший спеціаліст» за результатами фахового випробування.

Оплата

 • денна форма навчання 6800 грн;
 • заочна форма навчання – 5500грн.

Термін навчання – 4 роки (на основі повної середньої загальної освіти);

Термін навчання – 3 роки (на основі ОКР «Молодший спеціаліст»)

Професійні кваліфікації:

 • Бакалавр з професійної освіти (за спеціалізацією);
 • Викладач.

Освітній ступінь «Магістр»

На навчання за освітньою програмою підготовки магістрів приймаються особи, котрі здобули освітній ступінь «бакалавр», «спеціаліст» за базовою спеціальністю в Національному університеті «Львівська політехніка» або в іншому вищому навчальному закладі.

Особи, які здобули освітній ступінь «бакалавр» за іншою спеціальністю (окрім спеціальності 081 «Право») приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткових вступних випробовувань у формі співбесіди та фахових вступних випробовувань з урахуванням середнього бала диплому бакалавра.

За результатами конкурсу студенти зараховуються на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету та за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Термін навчання – 1рік 4 місяці

Спеціальність 081 «ПРАВО»

Професійні кваліфікації:

 • Адміністративно-правова,
 • Адвокатська діяльності;
 • Господарсько-правова;
 • Місцеве самоврядування;
 • Нотаріальна діяльність;
 • Слідча діяльність;
 • Судочинства та державно-управлінської діяльності;
 • Судова експертиза;
 • Фіскальна діяльність;
 •  Цивільно-правова.

Оплата за весь термін навчання

 • 24 000  грн. –  денна форма навчання
 • 16 830  грн. – заочна форма навчання

Спеціальність 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Професійна кваліфікація:

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Оплата за весь термін навчання

 • 10 800 грн. – денна форма навчання;
 • 8 100 грн. – .заочна форма навчання.

Спеціальність 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

Професійна кваліфікація:

ВИКЛАДАЧ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (ЗА ФАХОМ)

Підготовка здійснюється за фахом: інформатика, математика, фізика, хімія, іноземні мови, право, економіка, загальнотехнічні дисципліни.

Оплата за весь термін навчання

 • 10 000 грн. – денна форма навчання;.
 • 8 000 грн. – заочна форма навчання
Оновлено 4 тижн 1 день тому