Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Напрями підготовки, конкурсні предмети та спеціальності інституту права та психології на 2016 рік

Спеціальність Конкурсні предмети та вступні випробування Ліцензований обсяг
денна форма навчанняар заочна форма навчання

Освітній ступінь «Бакалавр»

Право
 • українська мова та література;
 • історія України;
 • математика/іноземна мова/георграфія.
300 100
Психологія
 • українська мова та література;
 • біологія;
 • історія України/математика/іноземна мова.
150 60
Журналістика
 • українська мова та література;
 • творчий конкурс (написання самостійної творчої праці);
 • іноземна мова/історія України/математика.
50 40

Освітній ступінь «Магістр»

Правознавство
 • іноземна мова;
 • вступне випробовування з фахових дисциплін.
230 130
Психологія 50 -
Журналістика 50 -
Управління навчальним закладом 50 50

Освітній ступінь «Спеціаліст»

Право
 • вступне випробовування з фахових дисциплін
50 50

 

Освітній ступінь «Бакалввр»

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їх творчих здібностей з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та коштів юридичних та фізичних осіб.

Інститут права та психології приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідної спеціальності (напряму) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на спеціальність «Правознавство». Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Особа може вступити в Інститут права та психології для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю «правознавство» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування у формі співбесіди з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Спеціальність 081 «Право»

Перелік конкурсних предметів:

 • українська мова та література;
 • історія України;
 • математика / географія / іноземна мова.

Оплата за рік навчання денна форма навчання – 10900 грн. заочна форма навчання – 6800 грн.

Термін навчання – 4 роки

Спеціальність 053 «Психологія»

Перелік конкурсних предметів

 • українська мова та література;
 • біологія;
 • історія України / математика / іноземна мова.

Оплата за рік навчання денна форма навчання – 5000 грн. заочна форма навчання – 3500 грн.

Термін навчання – 4 роки

Спеціальність 061 «Журналістика»

Перелік конкурсних предметів

 • українська мова та література;
 • творчий конкурс (написання самостійної творчої праці);
 • іноземна мова / історія України / математика.

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі – 106, творчий конкурс – 124.

Оплата за рік навчання денна форма навчання – 5860 грн. заочна форма навчання – 4500 грн.

Термін навчання – 4 роки.

Освітній ступінь «Магістр»

На навчання за освітньою програмою підготовки магістрів приймаються особи, котрі здобули освітній ступінь «бакалавр», «спеціаліст» за базовою спеціальністю в Національному університеті «Львівська політехніка» або в іншому вищому навчальному закладі. Особи, які здобули освітній ступінь «бакалавр» за іншою спеціальністю приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткових вступних випробовувань у формі співбесіди та фахових вступних випробовувань з урахуванням середнього бала диплому бакалавра. За результатами конкурсу студенти зараховуються на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету та за кошти фізичних (юридичних) осіб. Термін навчання – 1рік 6 місяців

Спеціальність 081 «Право»

Напрями підготовки:

 • Адміністративно-правова;
 • Господарсько-правова;
 • Цивільно-правова;
 • Фінансова діяльність;
 • Місцеве самоврядування;
 • Слідча діяльність;
 • Судочинства та державно-управлінської діяльності;
 • Судова експертиза;
 • Експертиза з використанням поліграфу.

Оплата за весь термін навчання 19 350 грн. – денна форма навчання 15 300 грн. – заочна форма навчання.

Спеціальність 053 «Психологія»

Напрями підготовки:

 • Психологія особистості;
 • Соціальна психологія життєдіяльності.

Оплата за весь термін навчання 9 000 грн. – денна форма навчання.

Спеціальність 061 «Журналістика»

Напрями підготовки:

 • Телебачення і радіомовлення;
 • Інтернет ЗМІ, інформагенства, преса.

Оплата за весь термін навчання 9000 грн. – денна форма навчання.

«Управління навчальним закладом»

Оплата за весь термін навчання 9 600 грн. – денна форма навчання; 7 830 грн. – заочна форма навчання.

Освітній ступінь «Магістр»

На навчання за освітньою програмою підготовки спеціалістів приймаються особи, котрі здобули освітній ступінь «бакалавр» за базовою спеціальністю в Національному університеті «Львівська політехніка» або в іншому вищому навчальному закладі. Особи, які здобули освітній ступінь «бакалавр» за іншою спеціальністю приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткових вступних випробовувань у формі співбесіди та фахових вступних випробовувань з урахуванням середнього бала диплому бакалавра. За результатами конкурсу студенти зараховуються на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету та за кошти фізичних (юридичних) осіб. Термін навчання – 1рік

Спеціальність 081 «Право»

Оплата за весь термін навчання 11 850 грн. – денна форма навчання 7 500 грн. – заочна форма навчання

Оновлено 9 міс 3 тижн тому