Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Програми додаткового вступного випробування у формі співбесіди

Програми додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання за ОПП підготовки спеціалістів та магістрів на основі диплому бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом) Інституту підприємництва та перспективних технологій.

Код спеціальності
Спеціальність
Спеціалізація*
056 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка
071 Облік і оподаткування Облік і аудит
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит
075 Маркетинг Маркетинг
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг

*Інформація для завантаження у приєднаних файлах (.pdf).

Оновлено 9 міс 3 тижн тому