Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Кафедра філософії

Завідувач кафедри: д.філос.н., проф. Петрушенко Віктор Леонтійович
Заступник завідувача кафедри: к.філос.н., доц. Онищук Оксана Василівна
Заступник завідувача кафедри з наукової роботи: к.філос.н., доц., Саноцька Наталія Ярополківна
Адреса: 

вул. Митрополита Андрея 5, 4-й н. к., кім. 328

Номер(и) телефону: 
(032) 258-26-41