Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Історія кафедри менеджменту організації

Кафедру менеджменту засновано 1945 року як профілюючу кафедру економіки промисловості та організації виробництва при механічному факультеті Львівського політехнічного інституту.

У різні роки кафедру очолювали: к.е.н., доц. З.А.Рубін (1945-1949рр.), к.е.н., доц. С.М.Ямпольський (1950-1956рр.), доц. З.А.Рубін (1956-1957рр.), к.е.н., доц. І.Я.Рябченко (1957р.), ст. викл. М.М.Адарюков (1957-1958рр.), д.е.н., проф. М.Л.Шраг (1958-1964рр.).

1964р. кафедру об'єднали з кафедрою економіки та організації хімічної промисловості і енергетики в кафедру економіки та організації галузевої промисловості (завідувач — д.е.н., професор В.Й.Бородкін). У 1967р. її розділили на профілюючі кафедри: при цьому утворилась кафедра економіки та організації машинобудування й приладобудування, яку очолювали: д.е.н., проф. О.П.Сидоров (1967-1978рр.), к.е.н., доц. Й.А.Корнелюк (1978-1980рр.), к.е.н., доц. О.К.Янушевич (І980-1985рр.), д.е.н., проф. Й.М.Петрович(1985-2005рр.), к.е.н., доц. Г.М. Захарчин (2005-2008рр.), д.е.н. проф. Н.І. Чухрай (2008-2014рр.).

У 1996 році кафедра отримала назву «кафедра економіки підприємства та менеджменту». Сучасна назва кафедри - кафедра менеджменту організацій.

Сьогодні кафедру очолює д.е.н., доцент Карий Олег Ігорович.

Кафедра готує сучасних фахівців з менеджменту, а також обслуговує технічні інститути, Інститут дистанційного навчання та Інститут післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Оновлено 3 years 3 тижн тому