Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Наукова діяльність кафедри менеджменту організації

Кафедра має загальновизнані в Україні наукові школи, веде підготовку висококваліфікованих наукових кадрів через докторантуру і аспірантуру. За час існування кафедри її співробітниками захищено вісім докторських (М.І.Шраг, О.П.Сидоров, І.О.Черевко, Я.Д.Плоткін, Й.М.Петрович, В.Я.Гуменюк, О.Є.Кузьмін, Г.М. Захарчин) і більше ста кандидатських дисертацій.

Упродовж останніх років наукові дослідження проводилися з проблем управління процесом формування і використання виробничого потенціалу підприємств, його розвитку і оновлення в умовах переходу до ринку, створення ефективних механізмів адаптації підприємств до зміни середовища в умовах глобалізації світової економіки тощо.

Наукова робота кафедри окреслена такими напрямками:

  • проблеми адаптації та інтенсивного використання виробничого, наукового та організаційно-управлінського потенціалів до ринкових перетворень в умовах структурної перебудови економіки;
  • проблеми узгодження функціонування економічних, організаційних та мотиваційних механізмів господарювання та регулювання їх впливів на використання виробничого, корпоративного та особистісного потенціалів.

Кафедрою були проведено низку фундаментальних робіт за такими держбюджетними темами:

  • адаптація виробничих структур підприємств машинобудування та приладобудування до ринкового середовища;
  • розроблення системи ринкового управління інноваційним процесом на основі моніторингу показників діяльності та конкурентоспроможності підприємства;
  • удосконалення управління інноваційним та інвестиційним процесами на підприємствах України;
  • проблеми управління інтенсифікацією використання та оновлення виробничого потенціалу підприємств регіону за сучасних умов.
  • управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості.

З 2006р. кафедра успішно проводить раз на два роки міжнародну науково-практичну конференцію за напрямом «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики», учасниками якої є представники вищої школи України, Білорусі, Польщі та Німеч­чини. Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських та закордонних конференціях.

Оновлено 3 years 5 міс тому