НДР, що фінансуються за рахунок коштів держбюджету

Перелік науково-дослідних робіт (НДР), які виконує Національний університет «Львівська політехніка» за рахунок коштів державного бюджету МОН України

№ з/п Назва НДР Науковий керівник
Фундаментальні дослідження
1

Інноваційні низько-симетричні та наноструктурні кристалічні матеріали із заданою анізотропією для елементів і пристроїв мікро- та наноелектроніки

Андрущак Анатолій Степанович
2 Моделювання та синтезування нових багатокомпонентних функціональних матеріалів з прогнозованою структурою та властивостями Дурягіна Зоя Антонівна
3 Теоретичні основи розроблення нових каталітичних систем для селективних перетворень органічних сполук Піх Зорян Григорович
4 Створення нових перспективних біологічно активних сполук на основі сульфуро- і нітрогеновмісних похідних карбоциклічних і гетероциклічних структур Новіков Володимир Павлович
5 Монокристалічні та наноструктуровані матеріали для конверторів енергії та випромінювання і приладів електроніки та сенсорики Убізський Сергій Борисович
6 Архітектоніка мікро- та наноструктур в умовах оптичної дифракції та плазмонного резонансу для потреб сучасної фотоніки

Бобицький Ярослав Васильович

7 Інтеграція методів і засобів вимірювання, автоматизації, опрацювання та захисту інформації в базисі кібер-фізичних систем Мельник Анатолій Олексійович
8 Фізико-технологічні засади створення наноструктур для квантового генерування і акумулювання електричної енергії Григорчак Іван Іванович
9 Конструювання нано- і мікрочастинок ад'ювантів на основі блок-кополімерів природних амінокислот та поліетердіолів для створення вакцин Воронов Станіслав Андрійович
10 KC - Розробка пристрою для дослідження впливу низькочастотного електромагнітного поля на біологічні об'єкти (ГО - Дослідження особливостей клітинної відповіді на дію електромагнітних та хімічних факторів стресу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) Шклярський Володимир Іванович
11

Синтез, будова, властивості нанокомпозитів на основі модифікованих функціональними полімерами мінеральних наночастинок та біосумісних полімерів

Токарев Віктор Сергійович
12

Наукові основи синтезу нових полімерних гідрогелевих (нано)композитів спеціального призначення

Суберляк Олег Володимирович
13

Тонкоплівкові напівпровідникові матеріали для фоточутливих елементів сонячних батарей

Ятчишин Йосип Йосипович
14

Розробка нового покоління високоефективних акустооптичних модуляторів на стоячих акустичних хвилях

Стахіра Павло Йосипович
15 Моделювання і створення нового класу кристалічних нанокомпозитів із контрольованою кристалізацією та їх дослідження в оптичному та субтерагерцовому діапазонах хвиль (наукова робота) Андрущак Назарій Анатолійович
16 Наноструктуровані скло-керамічні середовища для високонадійних оптоелектронних та сенсорних застосувань (наукова робота) Клим Галина Іванівна
Прикладні дослідження
1 Інформаційно-вимірювальна система моніторингу магнітного поля на основі радіаційно-стійких нанорозмірних металевих перетворювачів Бондарєв Андрій Петрович
2 Розроблення елементів та структурно-схемних рішень елементів та пристроїв органічної електроніки для реєстрації вмісту шкідливих газів у повітрі Готра Зенон Юрійович
3 Дослідження інформаційних полів засобів радіоелектронної боротьби та радіосигналів з властивостями скритності та імітостійкості Прудиус Іван Никифорович
4 Створення біотехнології очищення ґрунтів та води, забруднених нафтою та паливно-мастильними матеріалами Лубенець Віра Ільківна
5 Нові біологічно активні мінерал-полімерні композиції для кісткової пластики та пункційної вертебропластики Гевусь Орест Іванович
6 Нанокристалічні функціональні матеріали на основі складних оксидів рідкісноземельних елементів Василечко Леонід Орестович
7 Модифікація та оптимізація функціональних властивостей активних елементів пристроїв на основі складних оксидних кристалів для лазерних систем діапазону 1,3…1,5 мкм Убізський Сергій Борисович
8

Дорожні бітуми та бітумні емульсії, модифіковані полімерами і смолами, одержаними з побічних продуктів переробки вугілля

Братичак Михайло Миколайович
9

Перетворювачі фізичних величин на основі напівпровідникових мікро- і наноструктур як елементи мікросистемної техніки інформаційно-вимірювальних систем

Дружинін Анатолій Олександрович
10

Вплив іонізуючих випромінювань на сучасні мікро- та наноматеріали сенсорної техніки

Большакова Інеса Антонівна
11

Розроблення зчитувача для індивідуальної пасивної ОСЛ дозиметрії іонізуючого випромінювання на основі кристалів YAP:Mn2+

Жидачевський Ярослав Антонович
12

Розроблення портативних засобів вимірювання магнітних та електричних полів кораблів і засад оптико-радіолокаційного моніторингу надводної обстановки в місцях базування кораблів ВМС (науково-технічна розробка)

Ткаченко Віктор Федорович
13

Сонячні елементи на основі варізонних структур A2B6 та А3В5 з впровадженними нанорозмірними об’єктами (науково-технічна розробка)

Ільчук Григорій Архипович
14

Розроблення способів підсилення залізобетонних конструкцій композитними матеріалами та методики розрахунку конструкцій в реальних умовах експлуатації

Бліхарський Зіновій Ярославович
15

Розроблення методики та технічних засобів для моніторингу напружено-деформованого стану гідротурбін з урахуванням умов експлуатації

Харченко Євген Валентинович
16

Інтелектуальні інформаційні технології багаторівневого управління енергоефективністю регіону

Медиковський Микола Олександрович
17

Основи технології створення наномодифікованих надшвидкотверднучих портландцементів та високоміцних дисперсно-армованих композитів з підвищеною ударною в'язкістю на їх основі

Саницький Мирослав Андрійович
18

Методи побудови гетерогенних інформаційно-комунікаційних систем для розгортання програмно-конфігурованих мереж 5G подвійного використання

Климаш Михайло Миколайович
19

Розробка математичного забезпечення для програмного засобу аналізу функціональної безпечності та надійності програмно-апаратних систем відповідального призначення

Волочій Богдан Юрійович
20

Розроблення і дослідження методів достовірного виявлення, опрацювання та класифікації дефектів при магнітодинамічній діагностиці залізничних рейок

Нічога Віталій Олексійович
21 Створення технології одержання конструкційних дисперсно напоповнених полімерних (нано)композитів (наукова робота) Моравський Володимир Степанович
Оновлено 19 год 16 хв тому
Оновлено 4 дн 19 год тому
Оновлено 4 дн 19 год тому
Оновлено 4 дн 20 год тому
Оновлено 5 дн 16 год тому