Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

НДР, що фінансуються за рахунок коштів держбюджету

Перелік науково-дослідних робіт (НДР), які виконує Національний університет «Львівська політехніка» за рахунок коштів державного бюджету МОН України

Назва НДР Науковий керівник
Фундаментальні дослідження

Інноваційні низько-симетричні та наноструктурні кристалічні матеріали із заданою анізотропією для елементів і пристроїв мікро- та наноелектроніки

Андрущак Анатолій Степанович
Моделювання та синтезування нових багатокомпонентних функціональних матеріалів з прогнозованою структурою та властивостями Дурягіна Зоя Антонівна
Теоретичні основи розроблення нових каталітичних систем для селективних перетворень органічних сполук Піх Зорян Григорович
Створення нових перспективних біологічно активних сполук на основі сульфуро- і нітрогеновмісних похідних карбоциклічних і гетероциклічних структур Новіков Володимир Павлович
Монокристалічні та наноструктуровані матеріали для конверторів енергії та випромінювання і приладів електроніки та сенсорики Убізський Сергій Борисович
Архітектоніка мікро- та наноструктур в умовах оптичної дифракції та плазмонного резонансу для потреб сучасної фотоніки

Бобицький Ярослав Васильович

Інтеграція методів і засобів вимірювання, автоматизації, опрацювання та захисту інформації в базисі кібер-фізичних систем Мельник Анатолій Олексійович
Фізико-технологічні засади створення наноструктур для квантового генерування і акумулювання електричної енергії Григорчак Іван Іванович
Конструювання нано- і мікрочастинок ад'ювантів на основі блок-кополімерів природних амінокислот та поліетердіолів для створення вакцин Воронов Станіслав Андрійович
KC - Розробка пристрою для дослідження впливу низькочастотного електромагнітного поля на біологічні об'єкти (ГО - Дослідження особливостей клітинної відповіді на дію електромагнітних та хімічних факторів стресу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) Шклярський Володимир Іванович
Прикладні дослідження
Інформаційно-вимірювальна система моніторингу магнітного поля на основі радіаційно-стійких нанорозмірних металевих перетворювачів Бондарєв Андрій Петрович
Розроблення елементів та структурно-схемних рішень елементів та пристроїв органічної електроніки для реєстрації вмісту шкідливих газів у повітрі Готра Зенон Юрійович
Дослідження інформаційних полів засобів радіоелектронної боротьби та радіосигналів з властивостями скритності та імітостійкості Прудиус Іван Никифорович
Розроблення і дослідження малогабаритних компонентних давачів та методик опрацювання інформаційних сигналів для діагностики залізничної колії Нічога Віталій Олексійович
Розроблення засобів і методів формування та обробки багато спектральних зображень для систем спеціального призначення Ткаченко Віктор Федорович
Вимірювання температури мікро- та наноструктурованих об'єктів методом комбінаційного розсіювання світла Стадник Богдан Іванович
Розроблення багатофункційних перетворювачів на основі мікро- і наноструктур кремнію для інформаційно-вимірювальних систем Дружинін Анатолій Олександрович
Методи побудови та моделі інформаційно – телекомунікаційної інфраструктури на основі SDN – технологій для систем електронного урядування Климаш Михайло Миколайович
Відслідковування рухомих об'єктів у відеопотоках реального часу Рашкевич Юрій Михайлович
Теоретичне обґрунтування та експериментальне дослідження ефективності роботи котельних установок в процесі довготривалої експлуатації Мисак Йосиф Степанович
Підвищення точності систем обліку природного газу з метою його економного споживання Пiстун Євген Павлович
Створення біотехнології очищення ґрунтів та води, забруднених нафтою та паливно-мастильними матеріалами Лубенець Віра Ільківна
Нові біологічно активні мінерал-полімерні композиції для кісткової пластики та пункційної вертебропластики Гевусь Орест Іванович
Нанокристалічні функціональні матеріали на основі складних оксидів рідкісноземельних елементів Василечко Леонід Орестович
Модифікація та оптимізація функціональних властивостей активних елементів пристроїв на основі складних оксидних кристалів для лазерних систем діапазону 1,3…1,5 мкм Убізський Сергій Борисович
Створення імпульсного полічастотного вібраційного технологічного обладнання Кузьо Ігор Володимирович
Основи технології створення енергозберігаючих мультимодальних композиційних цементів та бетонів поліфункціонального призначення на їх основі Саницький Мирослав Андрійович
Розроблення методик визначення несучої здатності та деформативності залізобетонних конструкцій зміцнених новітніми матеріалами за дії навантаження Бліхарський Зіновій Ярославович
Розроблення основ технології одержання дорожніх бітумів та бітумних емульсій, модифікованих полімеризаційними та конденсаційними смолами Братичак Михайло Миколайович
Сенсорні мікроелектронні прилади на основі радіаційностійких напівпровідникових наноматеріалів для термоядерних реакторів, прискорювачів частинок, космічних апаратів Большакова Інеса Антонівна
Текстуровані сонячні елементи CdS/CdTe з наночастинками золота і розширеним спектром фоточутливості та системи відбору енергії Ільчук Григорій Архипович
Створення нових полімерних нанокомпозитних матеріалів з керованою архітектурою, in situ наповнених напівпровідниковими частинками Токарев Віктор Сергійович
Оновлено 6 міс 3 год тому