Вступ 2018: рейтингові списки

Наукова робота студентів

Щороку близько:

 • 4500 студентів залучені до виконання науково-дослідних робіт;
 • 150 студентів беруть участь у наукових конференціях, семінарах, стажуванні і навчанні за кордоном;
 • 80 студентів здобувають нагороди у Всеукраїнських і Міжнародних наукових конкурсах і змаганнях;
 • 50 студентів отримують іменні стипендії і премії;
 • 15 студентів отримують стипендію Президента України;
 • 4 студенти отримують стипендію Верховної Ради України.

Наукова робота студентів Національного університету «Львівська політехніка» здійснюється у таких формах:

 • науково-дослідна робота студентів в межах навчального процесу;
 • спільна робота студентів з провідними науковцями університету у наукових товариствах, гуртках, проблемних групах і науково-дослідних лабораторіях;
 • залучення до винахідницької діяльності;
 • залучення до виконання госпдоговірних, держбюджетних робіт і робіт за міжнародними проектами та грантами;
 • участь у наукових конференціях, симпозіумах, конкурсах і виставках різних рівнів.

У цьому розділі міститься інформація про студентські наукові гуртки, які діють у Львівській політехніці, конференції та історії успіху студентів.

Детальну інформацію про можливості для студентів можна отримати на «Порталі можливостей»

Оновлено 1 рік 10 міс тому