Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Національний контактний пункт Horizon 2020

Національний контактний пункт «Дії Марії Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар'єри» Рамкової програми ЄС «Горизонт 2020» (далі – НКП) є структурним підрозділом науково-дослідної частини Національного університету «Львівська політехніка» і створено у Львівській політехніці у липні 2014 року (наказ Міністерства освіти і науки України № 813 від 10.07.2014 р.).

Робота НКП спрямована на:

  • підвищення обізнаності наукової спільноти та інших потенційних заявників із програмами ЄС (зокрема, з науковими та науково-технічними програмами, програмами у галузі досліджень та інновацій);
  • інформування та надання консультаційних послуг щодо конкурсів, умов участі, вимог до подання проектних пропозицій;
  • організацію та проведення навчальних семінарів, інформаційних днів;
  • підтримку та змістове наповнення створеної веб-сторінки НКП, видання бюлетенів та інформаційних матеріалів.

Дії Марії Склодовської-Кюрі (Marie Sklodowska-Curie Actions) – один із тематичних напрямів пріоритету «Передова наука» (Excellent Science), спрямований на підтримку навчання, мобільності та розвитку кар’єри науковців, як з країн Європейського Союзу, так і інших країн світу. Бюджет тематичного напряму – 6,2 млрд. євро. Типи дій (види фінансової підтримки):

  • Індивідуальні стипендії (Individual Fellowships – IF);
  • Мережі інноваційної підготовки (Innovative Training Networks – ITN);
  • Обмін науковим та інноваційним персоналом (Research And Innovation Staff Exchange – RISE);
  • Співфінансування регіональних, національних та міжнародних програм (Co-Funding of Regional, National and International Programmes – COFUND).

Докладніше на сайті НКП: http://horizon2020.lpnu.ua

Керівник НКП – к.т.н. Лазько Галина Вікторівна

Контактні дані:

Тел.: (032) 258-27-46;
Факс: (032) 237-50-89;
Е-mail: lazko@lp.edu.ua;
Е-mail НКП: mka_ncp@lp.edu.ua

Оновлено 4 міс 2 тижн тому